Η Siemens Canada, η New Brunswick Power (NB Power) και η Nova Scotia Power συμφώνησαν στη διεξαγωγή ενός από κοινού έργου για την ανάπτυξη και την επίδειξη τεχνολογίας έξυπνων δικτύων, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας των επαρχιών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συνολική επένδυση για το έργο ανέρχεται σε 92,7 εκατ. δολάρια Καναδά (60,95 εκατ. ευρώ). Για ένα κοινό πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θέτει η ενεργειακή μετάβαση του Καναδά, οι τρεις εταίροι έχουν λάβει 35,66 εκατ. δολάρια Καναδά (23,45 εκατ. ευρώ) από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Οι εταίροι θα διερευνήσουν και θα δοκιμάσουν σε πραγματικό χρόνο πώς το δίκτυο του μέλλοντος μπορεί να βελτιστοποιήσει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να διασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου και να διαχειριστεί την αποκεντρωμένη κατανομή, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα την ηλεκτρική ενέργεια των επαρχιών, δυνητικά να μειώσει τα μελλοντικά κόστη στην ενέργεια για τους καταναλωτές και να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το πιλοτικό project, που ονομάζεται επίσημα Smart Grid Atlantic, χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Στρατηγικής Καινοτομίας της Κυβέρνησης του Καναδά.