Η Siemens και η Bentley Systems ανακοίνωσαν μια κοινή λύση τεχνολογίας και υπηρεσιών, που αποτελείται από τις συμπληρωματικές τους προτάσεις με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή έξυπνων αναλύσεων με μια σειρά καινοτόμων προτάσεων καθώς και λύσεων διαχείρισης υπηρεσιών.

Η νέα υπηρεσία που θα φιλοξενείται στο ανοικτό IoT λειτουργικό σύστημα της Siemens που βασίζεται στο cloud, MindSphere, θα συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες του λογισμικού της Bentley για την αποδοτικότητα των πόρων και την αλληλοσυμπληρούμενη τεχνογνωσία και υπηρεσίες της Siemens για να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιοποίηση, η οποία βοηθάει στη βελτίωση των λειτουργιών συντήρησης και στον σχεδιασμό.

Η λύση Asset Performance Management (APM) της Siemens αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ψηφιακών λύσεων της εταιρείας, Omnivise, και καλύπτει ολόκληρο τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιώντας έξυπνα μοντέλα που βασίζονται σε προγνωστικές αναλύσεις, η λύση λαμβάνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, εφαρμόζει κύρια και αναλυτική εξειδίκευση και στη συνέχεια ενσωματώνεται σε ήδη υπάρχον σύστημα του πελάτη για να βελτιώσει τον σχεδιασμό συντήρησης, να μειώσει τις διακοπές και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.