Η Siemens και η Aruba, εταιρεία της Hewlett Packard Enterprise, ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία που επικεντρώνεται στη γεφύρωση των κόσμων του Operational Technology (ΟΤ) και του Information Technology (IT).

Με βάση τα αλληλοσυμπληρούμενα χαρτοφυλάκια, η Siemens και η Aruba είναι σε θέση να υποστηρίξουν πελάτες με εξαιρετικά αξιόπιστα, ασφαλή και με καίριες πληροφορίες δίκτυα δεδομένων, επιτρέποντας υψηλή διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων και δικτύων. Οι πελάτες επωφελούνται από ολοκληρωμένα δίκτυα με αποδεδειγμένη διαλειτουργικότητα  – από εργοστασιακούς χώρους έως εταιρικά γραφεία – που βασίζονται στην τεχνογνωσία της Siemens, ως κορυφαίου προμηθευτή βιομηχανικών εξαρτημάτων δικτύου Ethernet, και της Aruba ως κορυφαίας εταιρείας στις ενσύρματες και ασύρματες υποδομές LAN. Η ψηφιοποίηση, το Industry 4.0 και το Industrial IoT δημιουργούν νέες προκλήσεις, καθώς τώρα τα δεδομένα πρέπει όλο και περισσότερο να διαπερνούν το όριο που χωρίζει την ΟΤ και την ΙΤ.

Συνήθως, τα ντετερμινιστικά, βιομηχανικά δίκτυα OT δεν συνδέονται στενά με τα δίκτυα IT της επιχείρησης. Αυτό οδηγεί σε κενά στην ορατότητα δεδομένων και συσκευών, τη διασφάλιση εφαρμογών, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια. Η γεφύρωση αυτού του χάσματος απαιτεί βαθιά γνώση και των δυο κόσμων και γνώση των αντίστοιχων επιχειρησιακών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας. Στον κόσμο της ΙΤ, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα αξιόπιστα δεδομένα αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες, ενώ στον κόσμο της OT, οι στόχοι της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και της παραγωγής είναι σημαντικοί.