Την παροχή υπηρεσιών cybersecurity ανέλαβε πρόσφατα η Space Hellas για την Golf Investment Corporation στο Κουβέιτ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό, cloud based έργο που αφορά cybersecurity με τη μορφή Μanaged Services, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Space Hellas με την British Telecom. Ειδικότερα, η Gulf Investment Corporation λαμβάνει μέσω του δικτύου της ΒΤ τις υπηρεσίες cybersecurity που της παρέχει η Space Hellas. Οι υπηρεσίες αφορούν BT Cloud SIEM, Security Vulnerability Scanning και Managed IPS/IDS και παρέχονται από 1η Ιουλίου 2019 με τριετές συμβόλαιο.

Η Gulf Investment Corporation είναι ένα υπερεθνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ανήκει εξίσου στα έξι κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δημιουργήθηκε για να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κεφαλαιαγορών στην περιοχή, με στόχο να προσφέρει στους τοπικούς και διεθνείς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ευκαιριών επενδύσεων.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς και ευέλικτου ΙΤ περιβάλλοντος για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, οδήγησε τη GIC στη συνεργασία της με την ΒΤ και τη Space Hellas. Mε την υλοποίηση του εν λόγω έργου η Space Hellas ενισχύει την πολυετή συνεργασία της με την ΒΤ, ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει χαράξει.