Ένα μεγάλο έργο hybrid cloud έχει αναλάβει η Space Hellas στη Μάλτα, σε συνεργασία με την τοπική ICT Solutions για λογαριασμό της MITA (Malta Information Technology Agent), επίσημου φορέα για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της κυβέρνησης της Μάλτας.

Η Space Hellas, μέλος κατά 50% της κοινοπραξίας 18Squared με την ICT Solutions, έχει υπογράψει σύμβαση ύψους 13 εκατ. ευρώ με χρονική διάρκεια έργου τα 7,5 έτη. Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος με την ονομασία CONvErGE, για να υποστηρίξει υπηρεσίες και εφαρμογές που υλοποιούνται από εννέα υπουργεία της Μάλτας, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο υλοποιεί μια αμιγώς hybrid cloud υποδομή που συνδυάζει τις υπηρεσίες του Azure με την πλατφόρμα Azure Stack, πάνω από Cisco UCS Server υποδομές. Αποτελεί το πρώτο έργο αυτού του είδους για δημόσιο φορέα στην Ευρώπη, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ΜΙΤΑ να λειτουργεί ως service broker και να παρέχει στους δημόσιους φορείς της Μάλτας, αναβαθμισμένες υπηρεσίες με όλα τα πλεονεκτήματα του cloud και των τεχνολογιών του.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2018 η κοινοπραξία 18Squared μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία ανακηρύχθηκε ανάδοχος και υπέγραψε σύμβαση με την ΜΙΤΑ για την υλοποίηση μιας hybrid cloud υποδομής, η οποία περιλαμβάνει πέντε συστήματα Azure Stack (12 nodes), την υλοποίηση υπηρεσιών στο Azure, Billing and Backup, καθώς και την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών Azure/Azure Stack για επτά χρόνια μέσω του μοντέλου CSP (Cloud Service Provider).

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τέλη Σεπτέμβριου 2018 με ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα δεκατεσσάρων εβδομάδων με στόχο να τεθεί το σύστημα σε παραγωγική λειτουργία πριν το τέλος του 2018, όπως και επετεύχθη. Η Space Hellas έχει την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας (operation support) του συστήματος για τον πρώτο χρόνο, για λογαριασμό της ΜΙΤΑ και των πελατών της (Υπουργεία και Κυβερνητικοί Φορείς), μέσω των υπηρεσιών NOC-SOC.

Σχολιάζοντας τη σημασία αυτού του έργου o Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, CEO της Space Hellas, δήλωσε στο NetFAX: «Είναι ένα πρωτοποριακό έργο που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του cloud, ως βασικό πυλώνα για το ψηφιακό μετασχηματισμό και την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών για οργανισμούς του Δημοσίου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια υλοποίηση του υβριδικού μοντέλου του Microsoft Azure που ικανοποιεί την απαίτηση της κυβέρνησης της Μάλτας, να παρέχει το ίδιο ακριβώς περιβάλλον και εμπειρία για αυτούς που αναπτύσσουν υπηρεσίες και εφαρμογές, ανεξάρτητα εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται on-premise από το Azure Stack ή από το cloud, στα data centers του Microsoft Azure.

Εκτιμούμε ότι είναι το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξαπλωθεί αρκετά γρήγορα, αποτελώντας case study για άλλες κυβερνήσεις, τράπεζες και μεγάλους οργανισμούς, δίνοντας τέλος στους όποιους δισταγμούς έχουν για τη μετάβασή τους στο cloud».