Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ, με πιο πρόσφατο το έργο που αφορά στο πρώτο τμήμα του διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών του υποδομών (τεχνολογίας IP/MPLS), με ανάδοχο τον ΟΤΕ. Η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών θα γίνει από τη Νokia. Πρόκειται για έργο ύψους 16 εκατ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών διαχείρισης ενέργειας του ΑΔΜΗΕ και ορίζοντα υλοποίησης τα έξι έτη.

Πιο συγκεκριμένα, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα αναπτυχθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας συσκευών, εφαρμογών και χρηστών στις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ ανά την επικράτεια – ΚΥΤ, υποσταθμοί, κέντρα ελέγχου ενέργειας, κέντρα ελέγχου δεδομένων κτίρια γραφεία προσωπικού. Να σημειωθεί ότι Διαχειριστής σκοπεύει και στη δημιουργία και ενός δεύτερου δικτύου για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών σε τρίτους από την θυγατρική του, την Grid Telecom.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο με ανάδοχο τον ΟΤΕ είναι τα εξής:

  • Εκσυγχρονισμός του δικτύου κορμού που υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργικές υποδομές και υπηρεσίες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Μεγιστοποίηση απόδοσης και bandwidth για το δίκτυο.
  • Ασφάλεια του δικτύου για πολλαπλή προστασία των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ανάληψη της λειτουργίας του δικτύου από το εξειδικευμένο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων (NOC) του ΑΔΜΗΕ.
  • Ψηφιακή μετάβαση με ενεργοποίηση του Internet of Things και σταδιακή μετάβαση στο Smart Grid.

Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που έπονται
Να σημειωθεί πως ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί και άλλα έργα με στόχο τον ψηφιακό του μετασχηματισμό τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Digital Transformation Governance, σύστημα GISCyber Security, υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Document Management SystemInformation Technology Service Management κ.α. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης των Παγίων (Asset Performance Management System), το οποίο θα επιτρέπει τη διαχείριση των παγίων του Διαχειριστή μέσω του ελέγχου και της αξιολόγησης της κατάστασης τους, αποτρέποντας σφάλματα και ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του συστήματος. Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια του αναμένεται να δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2021.