Σήμερα, ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις τεχνολογίες πληροφορικής, προκειμένου να παρέχει στο business τα κατάλληλα εργαλεία και τις απαραίτητες πληροφορίες, συμβάλλοντας, έτσι, σημαντικά στη διαδικασία λήψης κρίσιμων αποφάσεων.

Πριν λίγα χρόνια, τα κύρια καθήκοντα του Διευθυντή Πληροφορικής περιορίζονταν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των τεχνολογικών υποδομών. Στο σύγχρονο, απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, ο ρόλος του ΙΤ δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να είναι μόνο υποστηρικτικός, όπως στο παρελθόν, αλλά στρατηγικός. Οι φαρμακευτικές εταιρείες σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν, πέρα από την ευρύτερη οικονομική κρίση και μια σειρά άλλων, εξωτερικών παραγόντων. Όλα αυτά επιβάλλουν, πολύ συχνά, την αναπροσαρμογή της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Στην Chiesi Hellas θεωρούμε ότι η Πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας.

Βασικοί στόχοι του τμήματός μας είναι η αδιάλειπτη και αποτελεσματική υποστήριξη των λειτουργιών των υπόλοιπων τμημάτων, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών τους. Για να είμαστε σε θέση να διευκολύνουμε τη ροή των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών, αλλά και να στηρίξουμε την επικοινωνία της εταιρείας με τον έξω κόσμο, έχουμε επενδύσει σε μια σειρά προϊόντων και λύσεων που συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, μειώνοντας, ταυτόχρονα, τα λειτουργικά κόστη. Καινοτόμα εμπορικά λογισμικά (ERP, CRM κ.ά.), εξελιγμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών, συχνή αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών μας, αποτελούν τα εφόδια που μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε άμεσα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Αν και η διοίκηση είναι γένους θηλυκού, η εκπροσώπηση γυναικών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εταιρειών είναι χαμηλή και η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν αποτελεί εξαίρεση. Παρόλο που οι γυναίκες καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλούς και σύνθετους ρόλους, οι τυποποιημένες αντιλήψεις περί της ανδροκρατίας στον χώρο αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι εργοδότες θεωρούν την στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψεως σημαντικών αποφάσεων ανδρικό προνόμιο. Και όμως, οι γυναίκες μπορούν να ανελιχθούν και να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο σε διευθυντικές θέσεις. Η συνεχής επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης, η επιμόρφωση, η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας στον χώρο. Δημιουργώντας το προσωπικό τους όραμα και γκρεμίζοντας τα τείχη που έχουν δημιουργήσει οι πεπαλαιωμένες απόψεις και νοοτροπίες, οι γυναίκες θα καταφέρουν να κερδίσουν το στοίχημα της επαγγελματικής εξέλιξης.

Kαινοτόμα IT Projects
Προκειμένου να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τις αυξημένες ανάγκες της ροής και διαχείρισης των εταιρικών διαδικασιών, προχωρήσαμε στην υλοποίηση μιας web workflow λύσης, μειώνοντας έτσι τους χρόνους ανταπόκρισης στα αιτήματα των χρηστών μας, αλλά και βελτιώνοντας την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών αυτών. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η αρχειοθέτηση του μεγάλου όγκου παραστατικών που διαχειρίζονται. Εγκαθιστώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας και αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και εύχρηστο ψηφιακό αρχείο, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους αναζήτησης και διαχείρισης δεδομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος εκτύπωσης των φυσικών αντιγράφων αλλά και τους απαιτούμενους χώρους αποθήκευσης.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα σήμερα είναι ο κεντρικός πυλώνας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η δυσλειτουργία ή η απώλεια των πληροφοριακών υποδομών, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες στην επιχειρησιακή συνέχεια. Αναπτύσσοντας ένα λεπτομερές disaster recovery plan, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων μας αλλά και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων μας μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Προτεραιότητα, είναι η ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων αλλά και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το ΙΤ στους χρήστες. Σε ότι αφορά τις μελλοντικές μας επενδύσεις, θα αναζητήσουμε λύσεις στο cloud αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και την υψηλή αποτελεσματικότητα που μπορεί να μας προσφέρει αυτό.