Το Found.ation ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ένας από τους πρώτους συνεργατικούς χώρους στην ΝΑ Ευρώπη και σταδιακά δημιούργησε ένα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρηματικού και τεχνολογικού ταλέντου, που λειτουργεί πλέον ως βάση ανάπτυξης και εξέλιξης νέων ελληνικών τεχνολογικών startups.

Σήμερα παρουσιάζει τον θετικό του απολογισμό από την έναρξη της δραστηριότητάς του, σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας και την κάλυψη των αναγκών μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. 85 συνολικά startups φιλοξενήθηκαν στους χώρους του, ενώ για τις επιχειρήσεις που έχουν αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις και το υποστηρικτικό φάσμα των υπηρεσιών που διαθέτει, έχουν εξασφαλιστεί από Έλληνες και ξένους επενδυτές χρηματοδοτικά κεφάλαια άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. 8 από τις ομάδες ήταν αυτό-χρηματοδοτούμενες, 8 υποστηρίχθηκαν από VCs και 38 χρηματοδοτήθηκαν μέσα από τα προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης. 35 νέες επιχειρηματικές ομάδες παρακολούθησαν τα προγράμματα επώασης και επιχειρηματικής επιτάχυνσης που προσφέρει με τη συμμετοχή του σε δυναμικούς συνεργατικούς σχηματισμούς. Το Found.ation έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 150 δωρεάν εκδηλώσεις, education classes, hackathons, workshops και ομιλίες διακεκριμένων ανθρώπων.