Ευρεία προοπτική παρουσιάζει ο τομέας Augmented Reality για ανάπτυξη και στην ελληνική αγορά, όπου συνεργάζεται η Adaptit με την Team Viewer. Μεταξύ των εφαρμογών που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα είναι ο όμιλος Cosmote καθώς η Coca Cola HBC. Ταυτόχρονα υφίσταται προοπτική συνεργασίας με την εταιρεία ταχυμεταφορών, DHL, και στη χώρα μας καθώς η Team Viewer διατηρεί ήδη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία στο εξωτερικό (Ολλανδία) και θεωρείται αρκετά πιθανό η σχέση των δύο πλευρών να επεκταθεί και στην ελληνική αγορά.

Στην περίπτωση της Coca Cola HBC προϋπήρχε συνεργασία με την Team Viewer σε άλλες χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η Team Viewer παρέχει τις λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας για την εξυπηρέτηση των logistics στα εργοστάσια του Σχηματαρίου και του Αιγίου. Η Coca Cola HBC χρησιμοποιεί τις λύσεις xPick, η οποία είναι μία υπηρεσία pick-by-vision της TeamViewer καθώς και τη λύση xAssist. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η χρήση έξυπνων γυαλιών.

Σε εξέλιξη η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών του ομίλου Cosmote
Σε ό,τι αφορά την Cosmote ο όμιλος τηλεποικοινωνιών έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που εμπλέκονται οι μηχανικοί δικτύου για την εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Μέσω του συστήματος AR ο επικεφαλής μηχανικός έχει πλήρη πρόσβαση στο σημείο εξ αποστάσεως, έχοντας την δυνατότητα πλήρους καθοδήγησης του εκάστοτε εργαζόμενου στο σημείο, γεγονός που συντελεί στην σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Να σημειωθεί ταυτόχρονα ότι η Cosmote εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας για την δημιουργία εικονικών αιθουσών διδασκαλίας με τη χρήση Augmented Reality. Στις συγκεκριμένες εικονικές αίθουσες οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται απευθείας με τον διδάσκοντα κατά την παράδοση των μαθημάτων με τη χρήση έξυπνων γυαλιών.

H Adaptit ξεκίνησε να συνεργάζεται αρχικά με τη Ubimax, εταιρεία με ειδίκευση στον τομέα του Augmented Reality, πριν από περίπου ένα χρόνο. Στη συνέχεια η Team Viewer προχώρησε μετά την εξαγορά της στην απορρόφησή της Ubimax. Η Team Viewer παρέχει το λογισμικό και η Adaptit λειτουργεί ως solution architect παρέχοντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην ελληνική αγορά, λειτουργώντας ταυτόχρονα συμβουλευτικά προς τις επιχειρήσεις – πελάτες, ενώ αναλαμβάνει ταυτόχρονα την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών.