Στον κόσμο του IT, το να αναδεικνύουμε νέους τρόπους και συνδυασμούς σχεδιασμού και λειτουργιών υπηρεσιών έχει καταστεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Ένας συνδυασμός εξ αυτών, το DevOps, αφορά τη μίξη της ανάπτυξης και υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της υπηρεσίας, με μια agile προσέγγιση. Το DevOps έχει αγκαλιαστεί από εταιρείες όπως είναι οι Google, Amazon, Flickr, LinkedIn και Facebook. Η διαφορά του DevOps από το ITIL επικεντρώνεται, κυρίως, στους μικρότερους χρόνους της μετάβασης υπηρεσίας (service transition). Για παράδειγμα, ο μέσος χρόνος που απαιτείται από την παράδοση μιας νέας έκδοσης από την ομάδα ανάπτυξης μέχρι την υλοποίησή της υπολογίζεται στις έξι εβδομάδες, ανεξάρτητα του μεγέθους της έκδοσης και της ενημέρωσης παράδοσης προς το service management. Διάφορες αναλύσεις δείχνουν ότι με αυτήν την προσέγγιση υπάρχει μια συνεχής καθυστέρηση παραδοτέων.

Τα αίτια εντοπίζονται στον συνδυασμό διαδικασιών όπου χρειάζεται re-testing της υπηρεσίας που έχει ήδη ελεγχθεί από την ομάδα ανάπτυξης και υπάρχει αναμονή στην αποδοχή της αλλαγής από το Change Advisory Board. Το Flickr αναφέρει μέχρι και δέκα επιτυχώς υλοποιημένες εκδόσεις ανά ημέρα στην παραγωγή, χωρίς καμία έκδοση να έχει χαρακτηριστεί ως «επείγουσα». Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ακραίο από οργανισμούς που διαθέτουν παραδοσιακούς μηχανισμούς έκδοσης υπηρεσιών.

Η προσέγγιση του DevOps στοχεύει στη διαχείριση του κύκλου ζωής της υπηρεσίας από μια ιδία ομάδα ανθρώπων, αρχομένης από τη συλλογή προδιαγραφών, σχεδιασμό, ανάπτυξη, testing, υλοποίηση μέχρι και υποστήριξη. Η ομάδα είναι, επίσης, υπεύθυνη για τις επιχειρηματικές σχέσεις με πελάτες καθώς και προμηθευτές. Αυτό που το DevOps απορρίπτει στις λειτουργίες του είναι οι πολλαπλοί ρόλοι του service management, που απαιτούν απανωτά handovers από τον σχεδιασμό στην ανάπτυξη, από την ανάπτυξη στο testing, κ.ο.κ. Κάποιοι οργανισμοί λειτουργούν, ήδη, στη συνταγή του DevOps με ITIL, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από τις ώριμες βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία του ITIL σε συνδυασμό με την αναδυόμενη agile προσέγγιση του DevOps.