Επικεντρωμένοι στο τμήμα τους, εσωστρεφείς, κοστίζουν πολύ στην εταιρεία, δεν τα πάνε καλά με την καινοτομία, είναι δύσκολοι στην επικοινωνία. Οι κατηγορίες που ακούγονται για τους CIOs κατά καιρούς είναι αρκετές, ο ρόλος τους στην εταιρεία έχει αμφισβητηθεί άλλες τόσες. Ωστόσο, παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, παρά τις επιθέσεις που μπορεί να δέχονται από ειδικούς και μη, το γεγονός είναι ότι οι CIOs είναι εδώ και όχι μόνο θα παραμείνουν στη θέση τους, αλλά θα δουν να ενισχύεται ο ρόλος τους στο μέλλον.

Οι λόγοι πολλοί. Γιατί μπορούν να αποτελέσουν τους καταλυτικούς μοχλούς ανάπτυξης για την εταιρεία τους, γιατί το ΙΤ πρέπει να καθοδηγείται και όχι να διαχειρίζεται, γιατί χρειάζεται ένας ενορχηστρωτής όλων των projects που αναλαμβάνει το ΙΤ σε έναν οργανισμό, γιατί ο CIO διαθέτει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που κανένας άλλος μέσα στην εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει και, τέλος, γιατί ζούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης. Η καλύτερη απάντηση σε κάθε αμφισβήτηση του CIO είναι η παράθεση του έργου του, η τεκμηρίωση της αναμφισβήτητης θετικής επίδρασης του ΙΤ στην ανάπτυξη της επιχείρησής του. Και από αυτή την άποψη ο CIO βρίσκεται σήμερα σε πλεονεκτική θέση έναντι κάθε αμφισβητία του.