Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συμβεί να αναρωτηθούμε, πώς πολύ μεγάλοι σε μέγεθος και κύρος οργανισμοί καταφέρνουν να επιδεικνύουν τέτοια εξαιρετική συνοχή, την οποία θα ζήλευαν ακόμη και μεσαίες ή και μικρές επιχειρήσεις. Ο κύριος Αντώνης Τσιμπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Κύπρου και Μάλτας της Cisco, εμμέσως, πλην σαφώς, δίνει την απάντηση.

Πώς είναι άραγε, το administration μιας επιχείρησης που είναι σε θέση να οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό κράτη ολόκληρα και μάλιστα, να το επιτυγχάνει αυτό με τρόπο απρόσκοπτο και καθ’ ολοκληρία αποδεκτό; Και, πώς μπορείς να φροντίζεις με επιμέλεια τη δημιουργία του μέλλοντος του ιδίου του οργανισμού στον οποίο ηγείσαι και παράλληλα να έχεις επιρροή, σε μεγάλο βαθμό, στην εξέλιξη των κρατών με τα οποία συνεργάζεσαι και, κατ’ επέκταση, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι; Μετά τη συνέντευξή μας με τον Αντώνη Τσιμπούκη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το πάθος, η υψηλή τεχνογνωσία και τα πραγματικά soft skills είναι αυτά που καθιστούν έναν επικεφαλής, influencer.

netweek: Κύριε Τσιμπούκη, είστε ένα από τα περισσότερο επιτυχημένα στελέχη της Cisco, τουλάχιστον για τη νότια Ευρώπη, με επιδόσεις που σας έχουν θέσει επικεφαλής τεσσάρων χωρών, έως τώρα. Ποιες είναι οι επιμέρους ιδιαιτερότητες στις χώρες που έχετε το Management της Cisco και ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε;

Αντώνης Τσιμπούκης: Η επιχειρηματικότητα είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό, όπου η προσαρμοστικότητα στην υιοθέτηση νέων γνώσεων και η ικανότητα να μεταφέρονται στην καθημερινή πρακτική συνιστά μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ένας CEO θα πρέπει να είναι γνώστης των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στην κουλτούρα των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, ώστε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν τους συνεργάτες του στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Μια γνωστή «επιχειρηματική» ρήση λέει, «σκέψου παγκόσμια-δράσε τοπικά». Απαιτείται, λοιπόν, αντίληψη των αναγκών, των αξιών και των προσδοκιών του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιβάλλοντος, αλλά και διερεύνηση των διαφορετικών δομικών χαρακτηριστικών των ιδίων των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, τα εθνικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας του κάθε εργαζόμενου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αυτός εργάζεται και οι αξίες αυτές μεταφέρονται από τους εργαζόμενους και στο μέρος της εργασίας τους. Άρα η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός του διαφορετικού γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γίνεται η δραστηριοποίηση.

Οι προκλήσεις, δε είναι έως ένα σημείο ταυτόσημες. Ο CEO θα πρέπει να δημιουργήσει μία ποιοτική υπεραξία από όπου και εάν βρίσκεται, ώστε να αναδειχθούν οι ηγέτες του μέλλοντος, μέσα από τις διαδικασίες που αφορούν την εταιρεία, διαμορφώνοντας τις συνθήκες αυτές για να είναι βιώσιμη η εργασιακή καθημερινότητα. Έτσι, η αντιμετώπιση δυσκολιών που αφορούν τη διαφορετική κουλτούρα και τον τρόπο επικοινωνίας είναι αναγκαία. Το ενδιαφέρον μου λοιπόν, δεν στρέφεται σε απλά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, αλλά στο κατά πόσο μπορώ συνεχώς να προσαρμόζομαι σε διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Υπάρχουν κάποιες τεχνολογικές τάσεις και προκλήσεις που πιστεύετε ότι θα αναδυθούν, ή υπάρχουσες που θα ενδυναμωθούν ιδιαίτερα, μεσοπρόθεσμα, ως απόρροια του καλπάζοντος ψηφιακού μετασχηματισμού, -για τα δικά μας εθνικά δεδομένα, τουλάχιστον- στον οποίο είμαστε μάρτυρες;

Δύο χρόνια πανδημίας, διαμόρφωσαν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Η λεγόμενη αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση, αλλά και η εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα αποτελούν τα νέα ψηφιακά κεφάλαια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βέβαια είχε ξεκινήσει να δρομολογείται ακόμη και πριν από την υγειονομική κρίση, ωστόσο έχει πλέον προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, σε σημείο που, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται «αγώνας δρόμου» για να ακολουθήσει κάποιος τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Εδώ, βέβαια, κρύβεται ένας κίνδυνος για τις επιχειρήσεις, να εστιάσουν μόνο στον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό και να παραμελήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Αναδεικνύοντας λοιπόν τη σημασία και παρεμβατικότητα του ανθρώπου στη διαδικασία μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, οφείλει κανείς να του δώσει την πρέπουσα βαρύτητα. Κατά την άποψη μου, καμία επιχειρηματική αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί αν οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να την υποδεχτούν στον ίδιο ρυθμό, άρα το κλειδί είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Και όσο και εάν η επένδυση σε νέα ταλέντα, τα οποία έχουν τα skills εκείνα που σήμερα θεωρούνται απαραίτητα, είναι ένα χρήσιμο βήμα για μία επιχείρηση, άλλο τόσο είναι το να αναβαθμίσει το ήδη υπάρχον προσωπικό της, δηλαδή οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους κάνουν να μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν ήδη στα χέρια τους. Από την πλευρά μας, στηρίζουμε και είμαστε αρωγοί σε αυτή την ολοκληρωμένη προσπάθεια που συνδέει την τεχνολογική γνώση με το νέο και πιο λειτουργικό κόσμο τον οποίο όλοι οραματιζόμαστε.

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος που αναλογεί στη Cisco σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας μέσω της συνεργασίας «Country Digital Acceleration», αλλά και, ίσως, πέραν αυτού;

Η Ελλάδα είναι μία από τις 44 χώρες παγκοσμίως όπου αναπτύσσουμε το πρόγραμμα CDA, Country Digital Acceleration. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην επιτάχυνση μιας εθνικής ατζέντας ψηφιοποίησης σε συνεργασία με την δημόσια διοίκηση, στην από κοινού ανάπτυξη λύσεων αιχμής και στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Το πρόγραμμα στην Ελλάδα είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένο με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ένα σχέδιο για την μετάβαση του οικονομικού μοντέλου της χώρας στη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο μιας ψηφιακής οικονομίας με μηδενικούς ρύπους άνθρακα. Φέρνουμε λοιπόν τις καλύτερες λύσεις για να βοηθήσουμε στην αύξηση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της απλοποίησης διαδικασιών.

Για τα πρώτα τρία χρόνια, εστιάζουμε στην ψηφιοποίηση, την ασφάλεια των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος με δεξιότητες κυβερνοασφάλειας και πληροφορικής επόμενης γενιάς. Επιπλέον, σκοπεύουμε να βοηθήσουμε στη μετάβαση σε μία ανθεκτική ναυτιλιακή βιομηχανία δημιουργώντας τα ψηφιακά λιμάνια της Ελλάδας του μέλλοντος.

H Cisco σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι από τις εταιρείες που πιστεύουν όσο λίγες στην αξία της τεχνολογικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων που εγκαινιάσατε στη Θεσσαλονίκη. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσετε μας για το όραμά σας μέσα από αυτές τις δράσεις.
Πράγματι, το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη πρακτικών και καινοτόμων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο εφαρμόζει όλες τις πρωτοπόρες τεχνολογίες από τη Cisco, το οικοσύστημα συνεργατών μας, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Στόχος μας δεν είναι μόνο η ανάπτυξη των νέων αυτών δεξιοτήτων, οι οποίες θα έχουν μόνο τεχνικό χαρακτήρα. Αυτό που θέλουμε είναι, οι συγκεκριμένες πρακτικές να λειτουργήσουν ευεργετικά στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σκέφτονται, λειτουργούν και αντιλαμβάνονται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Οφείλουμε φυσικά να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά το σημαντικότερο είναι να δημιουργηθούν προσωπικότητες που θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, να κάνουν καλύτερη την ζωή τους.
Άρα, να μπορώ να κάνω την δουλειά μου ευέλικτα, γρήγορα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά κερδίζοντας, παράλληλα, ποιοτικό χρόνο ώστε να μαθαίνω συνεχώς και να εξελίσσομαι. Αυτό λοιπόν που καθορίζει τον μετασχηματισμό είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν, καθώς επίσης η βελτίωση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εμπειρίας.

Πιστεύετε ότι ο υβριδικός τρόπος εργασίας ήρθε για να μείνει και ποιες είναι οι προκλήσεις που θέτει στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στα τμήματα IT των εταιρειών;

Τα τελευταία δύο χρόνια, επαναπροσδιορίσαμε σε μεγάλο βαθμό όσα θεωρούσαμε δεδομένα και εστιάσαμε σε εκείνα που καθορίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και την προοπτική μας.
Η ποιότητα είναι η προτεραιότητα και όχι ο χώρος όπου αυτή παράγεται. Το μοντέλο εργασίας, αλλά κυριότερα συνεργασίας, καθορίζεται από την ουσία και την αποτελεσματικότητα, γεγονός που διέπει τη συλλογιστική και τη φιλοσοφία όσων βρίσκονται στην επιχειρηματική ηγεσία. Οι επιλογές που έχουν μπροστά τους οι επιχειρήσεις, και καλούνται να σταθμίσουν, εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα και συνδυαστικά μπορούν να διαμορφώσουν ένα πολύ ενδιαφέρον οικοσύστημα εργασίας. Το συντριπτικό ποσοστό αναζητά υβριδικές λύσεις, πέραν από τα προφανή άκρα, δηλαδή, είτε αυτή της εξ ολοκλήρου εργασίας στο γραφείο, ή εκείνη της εξ αποστάσεως απασχόλησης. Αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι επιζητούν ευελιξία. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται και από έρευνα της Cisco, όπου το 87% των εργαζομένων επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής στο γραφείο ή στο σπίτι, ή ακόμα και σε καφετέριες, σε ξενοδοχεία αλλά και άλλους χώρους φιλοξενίας.

Ταυτόχρονα και σε αυτό το πλαίσιο, των μεταβαλλόμενων πρακτικών εργασίας, παρατηρούμε και την επανεξέταση των σχετικών επιχειρηματικών μοντέλων. Από τον συνολικό επαναπροσδιορισμό του προφίλ της ηγεσίας αλλά και της εμπειρίας εντός και εκτός γραφείου, την εταιρική κουλτούρα, την μεγαλύτερη ασφάλεια του εταιρικού δικτύου αλλά και την σωστή αξιοποίηση των δεδομένων.

Στην γενική ερώτηση, «τι μας επιφυλάσσει το μέλλον», τι θα απαντούσε ένα στέλεχος με τη δική σας γνώση και διορατικότητα; Πώς πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον σε 10-15 χρόνια από σήμερα;
Η διαδικασία μιας μακροχρόνιας πρόβλεψης σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, όχι μόνο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα αλλά και την κοινωνία ευρύτερα, είναι ιδιαιτέρως επισφαλής.
Διανύουμε τα τελευταία χρόνια μια περίοδο επιτάχυνσης των εξελίξεων και διαμόρφωσης ενός νέου περιβάλλοντος, όπου αλλάζουν παγιωμένες αντιλήψεις, αναδιαμορφώνονται διαδικασίες και αναπτύσσεται μια διαφορετική φιλοσοφία.

Αυτό που μπορεί με βεβαιότητα να πει κανείς, είναι η ολοένα και αυξανόμενη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα όλων μας με εργαλεία και υπηρεσίες, όπου η εκπαίδευση και η εργασία, δύο πολύ σημαντικές παράμετροι και εκφάνσεις της καθημερινότητας όλων, θα συνιστούν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Αν θα επέλεγα να εστιάσω σε δύο έννοιες, η πρόσληψη των οποίων θα έχει μια εντελώς διαφορετική διάσταση την επόμενη δεκαπενταετία είναι αυτές του χρόνου και της γνώσης. Το στοίχημα είναι να δώσουμε θετικό πρόσημο σε αυτή την αλλαγή.