H ύψιστη προτεραιότητα για τις ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτή είναι η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Αν και η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών στις υποδομές των σύγχρονων ασφαλιστικών εταιρειών είναι κρίσιμη, μπορεί να αποστραγγίσει τους πόρους και το budget. Χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρχει προσεκτική αξιολόγηση των τεχνολογιών για να δει κανείς σε ποιες αξίζει να επενδύσει και σε ποιες είναι προτιμότερο να ακολουθήσει μια στρατηγική αναμονής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εκμετάλλευση των τεχνολογιών μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες και να οδηγήσει σε μια περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Mobility
Οι φορητές συσκευές έχουν έρθει για να μείνουν – ωθούμενες σε μεγάλο βαθμό από μια ταχεία διάδοση των καταναλωτικών mobile apps – επηρεάζοντας τον τρόπο που οι ασφαλιστές κλείνουν δουλειές και αλληλεπιδρούν με τους μετόχους, Ωστόσο, η σωστή ενσωμάτωση και υποστήριξη του mobility απαιτεί σαφώς κάτι περισσότερο από την απλή παροχή downloadable στους υπαλλήλους, στους πράκτορες και στους πελάτες. Οι ασφαλιστές χρειάζονται μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση στις mobile προσφορές, εξασφαλίζοντας ότι αυτές πραγματικά βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης, προσφέροντας τη λειτουργικότητα που θέλουν οι χρήστες για τη συσκευή που χρησιμοποιούν.

Οι ασφαλιστικές μπορούν να εκμεταλλευτούν το mobility για να προσφέρουν στους πράκτορες και στους ασφαλιστές τους τις πληροφορίες που χρειάζονται στο χώρο του πελάτη, για να κάνουν αναλύσεις του τύπου “what-if” και να πουλήσουν τα προϊόντα τους μέσα από ένα εύκολο μεταφερόμενο tablet και όχι χρησιμοποιώντας ένα ογκώδες notebook. Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν τα tablet τους για να συντάξουν interactive αναφορές, βελτιώνοντας τις επιδόσεις- πωλήσεις τους ή να τρέχουν mobile apps που ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στους ασφαλιστές.

Big Data and Analytics
Τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και αυτό το ξέρουν καλύτερα από όλους οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ενώ οι ασφαλιστικές αναγνωρίζουν ότι η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων μπορεί να τους προσφέρει πολύτιμες και αξιοποιήσιμες γνώσεις, δυσκολεύονται να υλοποιήσουν τους τεχνολογικούς εκμοντερνισμούς που απαιτούνται για την υποστήριξη των Big Data και την ενσωμάτωσή τους σε real time εφαρμογές. Αυτό εξηγεί γιατί ένα μεγάλο ποσοστό CIOs θα επένδυε το έξτρα budget στα Big Data, καθώς ο εκσυγχρονισμός της υποδομής είναι εν γένει δαπανηρός. H Gartner εκτιμά ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις υποδομές IT για την υποστήριξη των Big Data, θα προκαλέσει 232 εκατομμύρια δολάρια επενδύσεις στο IT έως το 2016.

Τα Big Data θέτουν στις ασφαλιστικές την πρόκληση της διαχείρισης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων και ανάλυσής τους, ώστε να προκύψουν έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αγωνίζονται, ακόμα, να εξασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να συλλέξουν τα δεδομένα που χρειάζονται και στη συνέχεια να τα μετατρέψουν σε ένα format, το οποίο θα είναι εύκολα προσβάσιμο. Τα πράγματα περιπλέκουν από το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές συγκεντρώνουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων από εξωτερικές πηγές, δεδομένα που μπορούν να βελτιώσουν τα έσοδα τους και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα για τους πελάτες, τους πράκτορες και τους ασφαλιστές. Από τη στιγμή που συγκεντρώσουν τα σωστά δεδομένα, οι ασφαλιστές μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και να τα χρησιμοποιήσουν για να διεξάγουν analytics στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Οι ασφαλιστικές μπορούν να εφαρμόσουν τα analytics σε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενων των συμβολαίων, του μάρκετινγκ και των αξιώσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα analytics μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση στους ασφαλιστές για να περιορίσουν τον κίνδυνο, να εντοπίσουν τις απάτες και να βελτιστοποιήσουν τις τιμές. Τα Big Data μπορούν ακόμα να βοηθήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να ελέγξουν τη φήμη των πρακτόρων με τους οποίους συνεργάζονται, αναλύοντας σχόλια γι’ αυτούς στα social media, προλαμβάνοντας καταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη τους.

Τηλεματική
Η τηλεματική και η βασισμένη στη χρήση παροχή ασφαλιστικής κάλυψης (UBI, Usage Based Insurance) συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο «καυτά» ζητήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια περισσότερο προσωποποιημένη τμηματοποίηση των τιμών και να βελτιώσει την ακρίβεια της τιμολόγησης, χρησιμοποιώντας τον καθαρό χρόνο οδήγησης ως βάση για τα ασφάλιστρα. Για όσες ασφαλιστικές αποφασίσουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά UBI, υπάρχει ένας αριθμός από σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να εξετάσουν. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και υπάρχουν αρκετά επιχειρηματικά μοντέλα που πρέπει να αξιολογηθούν. Το UBI σχετίζεται με τα πραγματικά κόστη και οι ασφαλιστικές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές με αυτό.

Οσες ασφαλιστικές επιλέξουν την τηλεματική πρέπει να αξιολογήσουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, με δύο να είναι αυτά που έχουν επικρατήσει: το Pay as You Drive (PAYD), το οποίο χρεώνει τον πελάτη με βάση τις αποστάσεις που διανύει και το Pay How You Drive (PHYD), που εξετάζει διάφορες παραμέτρους σχετικές με τη συμπεριφορά του οδηγού, όπως είναι οι απότομες επιταχύνσεις και φρεναρίσματα, οι περιοχές οδήγησης κ.λπ. Οι ασφαλιστικές μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν εγκαταστημένες συσκευές για να συλλέξουν τα διασκορπισμένα δεδομένα οδήγησης ή να συνεργαστούν με ένα πάροχο που θα συλλέγει και θα τους στέλνει τα σχετικά δεδομένα. Η επιλογή ανάμεσα στο PAYD και στο PHYD μοντέλο έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές, καθώς επηρεάζει τις τεχνολογικές απαιτήσεις και τις παράπλευρες συνέπειες.

Για παράδειγμα, η χρήση μιας συσκευής τηλεματικής μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους προβληματισμούς, όπως το πώς πρέπει να διανεμηθεί, πώς να εγκατασταθεί, πώς να προσφέρουν στους πελάτες τους υποστήριξη για τη συσκευή ή πώς να συλλέξουν δεδομένα από αυτήν. Ενα ακόμα σημαντικό θέμα που χρειάζεται να διευθετηθεί αφορά τη διαχείριση των δεδομένων και τις σχετικές προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των οδηγών μπορεί να είναι πολλά και διάσπαρτα και μια ασφαλιστική χρειάζεται να εκτιμήσει τι πρέπει να συλλέξει, να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει για την ανάλυσή της. Οι ασφαλιστικές, ίσως, χρειάζονται νέες τεχνολογικές υποδομές για να αποθηκεύσουν, να οργανώσουν, να καθαρίσουν και να διαχειριστούν αυτά τα δεδομένα.

Ισως να χρειάζονται και πρόσθετες ικανότητες για να γίνει μια πλήρη εκμετάλλευση των νέων δεδομένων, μέσω σοφισιτικέ τεχνικών analytics, data mining και modeling. Aν και η τηλεματική φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις ασφαλιστικές στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλοι ασφαλιστικοί κλάδοι μπορούν να επωφεληθούν από προϊόντα βασισμένα στις συμπεριφορές των ασφαλισμένων. Για παράδειγμα, οι συσκευές παρακολούθησης χώρων στο σπίτι, μπορεί να καταγράφουν αν ο ιδιοκτήτης κλειδώνει τις πόρτες του ή όχι, επηρεάζοντας αντίστοιχα και το ύψος των ασφαλίστρων έναντι κλοπής.


Αυτοματοποιώντας την κανονιστική συμμόρφωση
Ανήκοντας σε μια βιομηχανία που υπόκειται έντονα στην κανονιστική συμμόρφωση, οι ασφαλιστικές πάντα την είχαν ενσωματώσει στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, φροντίζοντας να την ρυθμίζουν, ώστε να διασφαλίζουν ότι αυτές είναι συμμορφωμένες με τους νέους κανονισμούς που θεσπίζονται. Οι ασφαλιστικές που δεν έχουν ενσωματώσει την απαιτούμενη ευελιξία στα συστήματά τους, ώστε να εφαρμόζουν τις αλλαγές που απαιτούνται ένεκα της κανονιστικής συμμόρφωσης, δυσκολεύονται πολύ ώστε να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες αλλαγές. Χρειάζεται, λοιπόν, να είναι ικανές, ώστε να προσθέτουν γρήγορα στοιχεία δεδομένων, να τροποποιούν τα έγγραφα τους και να διασφαλίζουν ότι οι ροές εργασίες τροποποιούνται εύκολα.

Οι ασφαλιστικές που προβλέπουν καλύτερα το κανονιστικό πεδίο στο μέλλον και ενσωματώνουν τις σχετικές τεχνολογίες για να εξορθολογήσουν την κανονιστική συμμόρφωση θα είναι σε καλύτερη θέση από ότι οι ανταγωνιστές τους, ώστε να διευθετούν νέους κανονισμούς, χωρίς καμία επίδραση στους πελάτες ή στους πράκτορές τους. Η αυτοματοποίηση της κανονιστικής συμμόρφωσης προσφέρει στις ασφαλιστικές μια σχεδόν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της μη συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς.

Βελτιώνοντας την εμπειρία των ασφαλιστικών πρακτόρων Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με ανεξάρτητους πράκτορες δεν μπορούν να πετύχουν την επιθυμητή ανάπτυξη, χωρίς να εστιάσουν στη βελτίωση της εμπειρίας τους. Γι’ αυτό το σκοπό αναπτύσσουν ένα εύχρηστο περιβάλλον portal που παρέχει τη σχετική λειτουργικότητα στους πράκτορες, συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών uploading, τη γρήγορη δέσμευση και έκδοση θεωρήσεων, τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε guides, κανονισμούς και τύπους.

Το upload και download σε πραγματικό χρόνο στα συστήματα διαχείρισης ασφαλιστικών πρακτόρων είναι σημαντικό, ειδικά για εκείνες τις ασφαλιστικές που συνεργάζονται με μεγάλα ασφαλιστικά πρακτορεία, τα οποία συνεργάζονται με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της εμπειρίας χρήσης έχει να κάνει με κάτι πολύ περισσότερο από τη δυνατότητα σύνδεσης με τα συστήματα σε πραγματικό χρόνο – απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που διασφαλίζει ότι βελτιστοποιείται το κάθε σημείο επαφής με έναν πράκτορα.

Social Media και Collaboration
Tα social media tools – όπως είναι τα Facebook, LinkedIn και Twitter – χρησιμοποιούνται συχνά στο μάρκετινγκ για να βελτιώσουν τη φήμη της εταιρείας και να ενισχύσουν τη σύνδεση με τους πελάτες. Επιπλέον, τα social media tools βελτιώνουν τη συνεργατικότητα, τις αποφάσεις και διεργασίες, εσωτερικά για τις ασφαλιστικές και εξωτερικά με το κανάλι διανομής. Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό της συνεργατικότητας στην ασφαλιστική αγορά λαμβάνει χώρα στη μορφή e- mails και “face-to-face meetings”. Αν και θα υπάρχει, πιθανόν, πάντα ανάγκη γι΄ αυτούς τους τύπους συνεργατικότητας, οι ασφαλιστικές μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα μετακινούμενες πέρα από αυτούς τους διαύλους επικοινωνίας, παρέχοντας μια κεντροποιημένη πλατφόρμα collaboration, όπου ο κόσμος θα μπορεί να μοιραστεί έγγραφα και ιδέες και να διαχειριστεί τη γνώση.

Οι ασφαλιστικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές τεχνολογίες για να βελτιώσουν τον χρόνο των διαδικασιών. Για παράδειγμα, οι πράκτορες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ποικιλία εγγράφων που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με μια ασφαλιστική, όπως είναι η εκπαίδευση πωλήσεων. Θα μπορούσαν, επίσης, να συνδεθούν με άλλους πράκτορες σε forum συζήτησης, σχεδιασμένων για να υποστηρίζουν τον διαμοιρασμό της γνώσης. Τα συνεργατικά portals θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να βοηθάνε τον κόσμο να ολοκληρώνει τη δουλειά του. Οποιαδήποτε social media tools πρέπει να είναι διαισθητικά και να δίνουν στους υπαλλήλους την προστιθέμενη αξία που χρειάζονται.

Distribution Channel Management
Η ύπαρξη πολλών καναλιών διανομής περιπλέκει τη διαχείρισή τους. Σήμερα, αυτά διαχειρίζονται ως ανεξάρτητα κανάλια διανομής, δυσκολεύοντας μια απρόσκοπτη αλληλεπίδραση των πρακτόρων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζεται να δουν πώς μπορούν να συνδέσουν στρατηγικά τα πολλαπλά κανάλια διανομής, αλλά και το πώς το ένα κανάλι συσχετίζεται με το άλλο, ειδικά για εκείνα τα κανάλια που πουλάνε απευθείας στους πελάτες και μέσω των πρακτόρων.

Οι ασφαλιστικές χρειάζεται να υποστηρίζουν και τα δύο κανάλια, δίνοντας κίνητρο στους πράκτορες να κλείνουν συμβόλαια, να τους αποζημιώνουν κατάλληλα και να προσφέρουν ένα κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για να κλείνουν περισσότερα κέρδη. Οι ασφαλιστικές πειραματίζονται εν γένει με μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών για να διαχειρίζονται σε ένα καλύτερο στρατηγικό επίπεδο τους πράκτορές τους και να μην περιορίζονται μόνο σε ένα επίπεδο συναλλαγών. Αναμφίβολα, η τεχνολογία αλλάζει τον ασφαλιστικό χώρο όπως τον ξέραμε και το μέλλον θα είναι εντελώς διαφορετικό από ότι ξέρουμε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους όλες τις παραπάνω τεχνολογικές τάσεις, καθώς όποιες τις αγνοήσουν έρχονται αντιμέτωπες με ρίσκα που απορρέουν στο περιβάλλον μιας ταχύτατης μεταβαλλόμενης βιομηχανίας.