Εκκλήσεις για συνεισφορά δεδομένων, σχολίων και συμβουλών για την πληρέστερη «χαρτογράφηση» της εξέλιξης της πανδημίας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό - διεθνές επίπεδο, ώστε η εικόνα της εξάπλωσης του ιού να είναι η σαφέστερη δυνατή.

Ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα της κρίσης του COVID-19 είναι η ιχνηλάτηση και η καταγραφή των πιθανών επαφών των ατόμων που μολύνθηκαν από τον συγκεκριμένο ιό. Από την συγκεκριμένη διαδικασία, βεβαίως, δεν θα ήταν δυνατό να απουσιάζει η τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, το MIT λάνσαρε το εγχείρημα του Covid Tracing Tracker, το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό τη συλλογή δεδομένων προερχόμενων από όσο το δυνατό  μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών αφιερωμένων  στην ιχνηλάτηση και καταγραφή των κρουσμάτων του COVID-19.

Ωστόσο, καθώς αυτή είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί τόσο χρόνο και χέρια, το MIT απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τους φίλους και συνεργάτες του να συνεισφέρουν, με τη σειρά τους, στη «μάχη» κατά του COVID-19, παρέχοντας δεδομένα, εποικοδομητικά σχόλια και συμβουλές προς το πανεπιστήμιο, σχετικά με την καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με τον ιό.

Μετά την καταγραφή των δεδομένων, ακολουθεί το επόμενο στάδιο, αυτό της αξιοποίησής τους. Εκεί, ωστόσο, σ’ ό,τι αφορά στις ΗΠΑ, παρατηρούνται αρκετά προβλήματα, εξαιτίας της διαίρεσης σε Πολιτείες, καθεμία των οποίων αποφασίζει πώς θα γίνει η καταγραφή, αλλά και αξιοποίηση των δεδομένων, στο πλαίσιο του αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης διαφέρει σε κάθε Πολιτεία, καθώς καθεμία ακολουθεί δικό της πρωτόκολλο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο αριθμητικό σκέλος των δεδομένων μεταξύ της πολιτειακής και ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων του COVID-19.

Ως απάντηση στην κρίση του COVID-19, η παρακολούθηση των κρουσμάτων θεωρείται μία πιθανή λύση, με την τεχνολογία, βεβαίως, να δίνει κι εκεί λύση, παρά τις ενστάσεις για παραβίαση του προσωπικού απορρήτου των χρηστών, που καλό θα είναι να ληφθούν υπόψιν στο υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, σε αρκετές χώρες της ΝΑ Ασίας, όπως η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη ή η Ταϊβάν, η χρήση σχετικής εφαρμογής για την παρακολούθηση και ιχνηλάτηση των επαφών ενός ατόμου φαίνεται να έχει συνεισφέρει σημαντικά στον περιορισμό της διάδοσης του ιού. Ωστόσο, γεννώνται ερωτηματικά, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε ποιον βαθμό θα πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτά και υπό ποιες προϋποθέσεις, αν και είναι γεγονός πως οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, ενδεχομένως να δικαιολογούν τη λήψη πρωτόγνωρων μέτρων.

Το Bluetooth θα δώσει τη λύση;
Ένας τρόπος καταγραφής τέτοιων δεδομένων είναι μέσω του Bluetooth των κινητών τηλεφώνων. Οι Apple και Google ήδη προχωρούν στην από κοινού σχεδίαση συστήματος που «χτυπάει καμπανάκι», βασισμένο στη δυνατότητα «σάρωσης» των συσκευών στην ευρύτερη περιοχή ενός χρήστη και την αποστολή της πληροφορίας, αν ο χρήστης τους είναι φορέας ή όχι του ιού – αρκεί να έχει ενημερώσει τη σχετική εφαρμογή, ώστε να ειδοποιούνται όσοι κινούνται στον ίδιο χώρο για τους κινδύνους που πιθανώς διατρέχουν.

Αυτό προφανώς προϋποθέτει ο άλλος χρήστης να γνωρίζει και να δηλώνει ότι είναι φορέας – κάτι που δεν είναι πάντα τόσο εξασφαλισμένο… Ωστόσο, το ζήτημα της απόστασης μεταξύ των ατόμων σε συνδυασμό με το (ασαφές ακόμα) όριο για τυχόν μετάδοση του ιού, μέσω του αέρα, σε συνδυασμό με την αδυναμία μέτρησης της ακριβούς απόστασης μέσω της εφαρμογής του Bluetooth, θέτουν εν αμφιβόλω το όλο εγχείρημα.

Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι η αύξηση της ισχύος του σήματος μεταξύ δύο κινητών καθώς αυτά πλησιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους, είναι ένα μέγεθος που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εφαρμογής, αν και ορισμένα τεχνικά θέματα, όπως η ακριβής θέση του κινητού τηλεφώνου και του χρήστη του, ενδέχεται να οδηγήσουν και πάλι σε αστοχία ως προς τα  αποτελέσματα.

Στα προβλήματα αυτά, είναι δυνατό να δοθεί απάντηση μέσω άλλων εργαλείων των κινητών τηλεφώνων, όπως πχ. η πυξίδα και το GPS με την αναφορά συντεταγμένων, εργαλεία τα οποία συνεχίζουν να εξετάζονται, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής.