Στην 35η θέση ανάμεσα σε 79 χώρες βρίσκεται η χώρα μας στον Παγκόσμιο Δείκτη Συνδεσιμότητας (Global Connectivity Index – GCI) για το 2020. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνδεσιμότητας αξιολογεί τις επιδόσεις 79 κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση τρία κριτήρια: την ωριμότητα των ΤΠΕ, τις επενδύσεις στην Πληροφορική και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Το Global Connectivity Index 2020 – που αποτελεί την έβδομη ετήσια έκθεση της Huawei και παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ – αποδίδει στην Ελλάδα βαθμολογία 52 (στην κλίμακα του 120). Μεταξύ άλλων, ο δείκτης μετρά τις επιδόσεις σε τέσσερις τομείς μείζονος σημασίας (Technology Enablers): ευρυζωνικότητα, cloud, τεχνητή νοημοσύνη, ΙοΤ. Πιο αναλυτικά, η χώρα μας συγκεντρώνει 69 βαθμούς στην ευρυζωνικότητα, με τον παγκόσμιο μέσο όρο να είναι 62. Συγκεντρώνει 39 βαθμούς – με μέσο όρο το 42 – στο cloud, έχει σκορ 24 με μέσο όρο το 30 στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο του 40, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, στο ΙοΤ.

Αξιολόγηση σε τέσσερις πυλώνες

Συνολικά, τα 79 κράτη αξιολογούνται σε τέσσερις πυλώνες: διαθεσιμότητα, ζήτηση, εμπειρία χρήσης και δυναμική, οι οποίοι αναλύονται σε 40 επιμέρους δείκτες. Στην κατηγορία «Διαθεσιμότητα» (επενδύσεις σε ΤΠΕ, οπτικές ίνες, 4G και 5G, επενδύσεις σε IoT, Cloud, AI, λογισμικό ασφαλείας), η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο του 41, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς. Στη «ζήτηση» (διείσδυση smartphones, συνδρομές mobile και fixed broadband, κατοχή υπολογιστών, μετάβαση στο cloud, συνδέσεις IoT, App downloads, e-Commerce) η Ελλάδα πετυχαίνει βαθμολογία 56, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο του 55. Στον τομέα «εμπειρία», η χώρα μας συμβαδίζει με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 61. Ο συγκεκριμένος πυλώνας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δείκτες, όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσιτότητα σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων, εξυπηρέτηση πελατών τηλεπικοινωνιών, ταχύτητα download, IoT analytics, εμπειρία cloud. Τέλος, στον πυλώνα «δυναμική», η Ελλάδα επίσης βρίσκεται ακριβώς στον παγκόσμιο μέσο όρο με βαθμολογία 50. Δείκτες που εξετάζονται είναι η διαθεσιμότητα software developers, δαπάνες για R&D, ανθρώπινο δυναμικό ΙΤ, πατέντες ICT.