Η Επιχειρηματική Μονάδα Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) μετά από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV Austria Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018.

Με την εφαρμογή των δύο διεθνών προτύπων, αξιολογήθηκε το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με τελικό στόχο τη σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, τη βελτίωση των επιδόσεων, την αναγνώριση των κινδύνων και την εξάλειψή τους.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, o Αλέξανδρος Ζιώμας, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Συστημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, επισημαίνει σχετικά, «Με τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 και του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, καθώς και  τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018, αναγνωρίζεται με διεθνώς αναγνωρισμένο τρόπο η επάρκεια της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών του ΔΑΑ να  ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις των πελατών  και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής προς τους φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα, αλλά και προς το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες του αεροδρομίου».