Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, προχώρησε στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία με σκοπό τη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά των θεσμικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενισχυμένη από την αξιοσημείωτη ανάπτυξή της στην αγορά της Ε.Ε. – τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητές της ξεπερνούν το 40% του συνολικού τζίρου – η UniSystems επέλεξε να ιδρύσει τη νέα επιχειρηματική οντότητα στο Μιλάνο, προκειμένου να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει τους πελάτες της με πιο άμεσο, ταχύτερο και στοχευμένο τρόπο. Με τη σύσταση της νέας θυγατρικής, η εταιρεία αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρησιακές της λειτουργίες διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ο Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems θεωρεί την ίδρυση του νέου γραφείου ως ένα ακόμη ορόσημο για την εταιρεία δηλώνοντας: «Η αγορά της Ε.Ε. αποτελούμενη από πολυάριθμους οργανισμούς και όργανα διαθέτει μια ιδιαίτερη θεσμική δομή, στην οποία τα στρατηγικής σημασίας έργα πληροφορικής έχουν ειδικό βάρος, λειτουργώντας ως κύριοι πυλώνες ανάπτυξης. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη αγορά και δουλεύουμε με επιμονή κατακτώντας ένα ορόσημο τη φορά. Η νέα θυγατρική εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς μας στόχους καθώς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε επιτυχώς αυτό που ξεκινήσαμε με σιγουριά πριν από μια δεκαετία».