Η Uni Systems πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφαλείας ISO 27001:2005, με στόχο την ασφαλέστερη παροχή υπηρεσιών cloud που παρέχει στους πελάτες της.

Η συστηματική, από τετραετίας, επένδυση της Uni Systems στις δυναμικές υπηρεσίες cloud αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από τον διεθνή φορέα TUV Hellas, ο οποίος επιθεωρώντας τις σχετικές διαδικασίες και συστήματα έκρινε ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου. Το πεδίο εφαρμογής του ISO 27001:2005 καλύπτει τις περιοχές των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS), των υπηρεσιών φιλοξενίας για Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, καθώς και εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Βασικούς πυλώνες υποστήριξης του Uni|Cloud αποτελούν το ιδιόκτητο Data Center της εταιρείας, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και οι στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς κατασκευάστριες εταιρείες, στοιχεία στα οποία επενδύει με σταθερότητα η Uni Systems προκειμένου να διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας για τους πελάτες της που επιλέγουν να υιοθετήσουν Cloud.