Η Uni Systems βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών που ανέλαβαν την υλοποίηση των συμβάσεων-πλαίσιο Lot 1, Lot 2, Lot 3 και Lot 4 του DIGIT-TM για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής.

Το DIGIT-TM αποτελεί τη μεγαλύτερη σύμβαση-πλαίσιο αυτήν την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά σε διαδικασία κοινής προμήθειας που πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και άλλων συμμετεχόντων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Uni Systems με τους συνεργάτες της στις σχετικές Κοινοπραξίες θα παραδώσουν μεγάλο εύρος υπηρεσιών Πληροφορικής σε όλες τις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων οργανισμών στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο, στην Ίσπρα (Ιταλία), στη Σεβίλλη (Ισπανία), στο Πέττεν (Ολλανδία), στην Κομητεία του Μιθ (Ιρλανδία) και στην Καρλσρούη (Γερμανία). Η διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο είναι τέσσερα χρόνια και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται στα 1.134.251.967 ευρώ.