Στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του έργου «Παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου» (για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 6 μήνες) προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απορρίφθηκε η προσφορά της NetBull, ενώ στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προχώρησαν οι UniSystems και INFORM Π. Λύκος. Ειδικότερα, η UniSystems συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (120) και προηγείται, ενώ ακολουθεί η INFORM Π. Λύκος (115,67). Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή της υπηρεσίας παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου 2ης γενεάς ή ευφυούς ταχογράφου (smart tachograph), συνδεδεμένου με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).