Η VCI μετονομάζεται σε MOTIVIAN, σηματοδοτώντας το πέρασμά της σε μια νέα φάση έντονης ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Η MOTIVIAN δραστηριοποιείται στον κλάδο της τεχνολογίας παρέχοντας εφαρμογές και υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που στηρίζουν την οργάνωση και την ανάπτυξη των πελατών της. Κατά την τελευταία διετία η εταιρεία διατήρησε το πελατολόγιο της και διεύρυνε τη συνεργασία της με οργανισμούς, όπως η Vodafone σε Ελλάδα και Ιταλία, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα κ.α. Παράλληλα, είχε αξιόλογη παρουσία σε έργα του Δημοσίου Τομέα.

Το επιχειρηματικό πλάνο της επόμενης τριετίας προσβλέπει στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεθνών στρατηγικών συνεργασιών και στη διεύρυνση της κερδοφορίας της. Ο Όμιλος MOTIVIAN, πέρα από την Ελληνική εταιρία, περιλαμβάνει παραγωγικές οντότητες σε Βουλγαρία και Κύπρο, ενώ στην αρχή του χρόνου ιδρύθηκε η Ιταλική εταιρεία με έδρα το Μιλάνο και με προτεραιότητα την ενίσχυση της συνεργασίας με τη Vodafone, αλλά και την οριστικοποίηση συνεργασίας με δεύτερο πελάτη αντίστοιχου μεγέθους εντός του έτους.