Η Velti ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία πώλησης των mobile marketing δραστηριοτήτων της σε Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ινδία σε θυγατρικές της GSO Capital Partners LP, το credit division της Blackstone.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν από τη Velti και την Air2Web στις Η.Π.Α., την Air2Web India και τις Velti DR Limited και Mobile Interactive Group στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η Velti U.S., που περιλαμβάνει τις Velti και Air2Web, κατέθεσε αίτηση στο Άρθρο 11 το Πτωχευτικού Κώδικα των Η.Π.Α. Επιπλέον, η GSO έχει δεσμευθεί να παρέχει μέχρι και 25 εκατ. δολ. για χρηματοδότηση του χρέους που θα περιλαμβάνει 10 εκατ. σε μετρητά για την υποστήριξη λειτουργιών. Η Velti ανακοίνωσε, επίσης, ότι η θυγατρική της Mobclix κατέθεσε εθελοντική αίτηση, κάτω από το Άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Η.Π.Α. για να ξεκινήσει η διαδικασία παύσης λειτουργίας της.