Η Veneta Cucine, μια οικογενειακή εταιρεία με περισσότερα από 50 χρόνια ιστορίας, επέλεξε το Pylon Commercial για τη μηχανοργάνωσή της.

Η λύση εγκαταστάθηκε από την Mais – Business Software Solutions, Gold Partner της Epsilon Net, επιτυγχάνοντας την παρακολούθηση των υποκαταστημάτων της εταιρείας, των παραγγελιών-συμφωνητικών και την παρακολούθηση των προϊόντων σε επίπεδο σχεδίασης μοντέλων (βάση χαρακτηριστικών). Για τις ανάγκες των υποκαταστημάτων πραγματοποιήθηκε η παραμετροποίηση σειρών παραγγελιών, σειρών παραστατικών εισπράξεων, καθώς και η διαχείριση χρηστών ανά υποκατάστημα.

Με το Pylon Commercial η αναλυτική πληροφόρηση που λαμβάνει η διοίκηση απεικονίζει, σε πραγματικό χρόνο, την τρέχουσα οικονομική, χρηματοοικονομική και εμπορική κατάσταση των παραγγελιών. Επίσης, υφίσταται live ενημέρωση για τις παραγγελίες – παραγωγή μοντέλου και των τελικών μοντέλων κουζίνας βάση χαρακτηριστικών και εξαρτημάτων.