Σε μια εποχή που υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν περισσότερα από 44 zettabytes δεδομένων σε όλον τον κόσμο, έως το 2020, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αυτούς τους όγκους δεδομένων.

Η στρατηγική και οι δραστηριότητες της Veritas είναι δομημένες έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα. Κύριο μέλημά της είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τη δύναμη των πληροφοριών τους, διευκολύνοντας την πλήρη διαθεσιμότητα και την άμεση ανάκτηση πληροφοριών.