Η Visa και η Planeta Informatica λάνσαραν μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει στους παρόχους Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) παγκοσμίως να εφαρμόσουν τις ανέπαφες συναλλαγές ταχύτερα και ευκολότερα όπως ποτέ άλλοτε και με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η τεχνολογία της Visa, Secure Access Module (SAM) διευκολύνει τους οργανισμούς και τους παρόχους να ξεκινήσουν να προσφέρουν στους επιβάτες τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών με κάρτα, κινητό τηλέφωνο ή τη wearable συσκευή, χωρίς το κόστος της αντικατάστασης των σημερινών πυλών ή του τερματικού εξοπλισμού. Για τους παρόχους που έχουν επενδύσει πρόσφατα σε νέες πύλες και τερματικό εξοπλισμό, η τεχνολογία Visa SAM μπορεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα της εμπειρίας ανέπαφων συναλλαγών στον τομέα της μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη, της αύξησης της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της μείωσης των συνολικών εξόδων.

Αντί να εγκαθιστούν νέες πύλες ή τερματικό εξοπλισμό, οι φορείς μπορούν να εγκαταστήσουν την τεχνολογική λύση της Visa, Secure Access Module (SAM), η οποία βασίζεται σε ασφαλή τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών EMV, απευθείας σε υπάρχοντα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και τον χρόνο εφαρμογής. Το Secure Access Module της Visa είναι η πρώτη τεχνολογία αυτής της κατηγορίας για τις υπηρεσίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους συνεργάτες της Visa Ready, καθιστώντας εύκολη την εγκατάστασή της από άλλες εταιρείες ώστε να την ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους.