Ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των Caremarket.gr και Yoda.gr, η οποία έλαβε χώρα μετά την εξαγορά του caremarket.gr από την Yoda ΑΕ (με εμπορικό τίτλο Yoda.gr) τον Ιούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX.

Ο συντονισμός όπως και η ολοκλήρωση του έργου έγινε από τον μέχρι πρότινος IT Manager της εταιρείας Αντώνη Ταβλαρίδη, σε συνεργασία με τη διοίκηση και τους συνεργάτες της εταιρείας.Οι συστημικές υποδομές και εμπορικές εφαρμογές που εξυπηρετούσαν αμφότερα τα δυο brands είχαν ως εξής: To e-shop Yoda.gr ήταν αναπτυγμένο στην CMS πλατφόρμα της Atcom και επικοινωνούσε μέσω webservices με το ERP. Εν συνεχεία, το ERP επικοινωνούσε μέσω webservices με την εφαρμογή “Orders Picking”, η οποία επέτρεπε μέσω των PDAs την εκτέλεση (picking) των παραγγελιών στο Web.

H πλατφόρμα του Yoda.gr ήταν hosted σε servers της Atcom, ενώ το ERP και το “Orders Picking” ήταν hosted σε VM Servers στο Azure. Αντιστοίχως, το e-shop Caremarket.gr ήταν αναπτυγμένο σε open-sourced CMS πλατφόρμα, το οποίο επικοινωνούσε μέσω webservices με το αντίστοιχο ERP. Οι παραπάνω εφαρμογές ήταν hosted σε server farms. Για την εκτέλεση (picking) των παραγγελιών χρησιμοποιούταν η εφαρμογή, τα PDAs και το προσωπικό γνωστής εταιρείας SuperMarket, διότι δεν είχε αναπτυχθεί αντίστοιχη εφαρμογή για την Caremarket.

Το τελευταίο ήταν καταλυτικό ώστε να μην επιλεχθεί και υιοθετηθεί το υφιστάμενο συστημικό operation της Caremarket, οπότε επικράτησε το υπάρχον της Yoda. Μάλιστα, με το project ενοποίησης έτρεξαν εμπορικά και συστημικά Projects, τα οποία επέτρεψαν την αυτονόμηση της Yoda και τη βελτιστοποίηση που αφορούσε το Optimized Prioritization for Order Items’ Picking Process, με το οποίο θα ελαχιστοποιούταν το χρονικό διάστημα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των παραγγελιών. Το έργο ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, ήταν σύμφωνο με τα πρότυπα του GDPR και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες- όταν το νέο caremarket.gr βγήκε live (στις 23 Οκτωβρίου).