Μια πρόσφατη νέα έρευνα της IBM, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 Διευθυντές Marketing από 64 χώρες και 19 κλάδους αποκαλύπτει ότι στην πλειονότητά τους οι διευθυντές marketing διεθνώς αναγνωρίζουν ότι συντελείται μια κρίσιμη και μόνιμη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τους πελάτες τους, αλλά εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα τμήματα τους είναι προετοιμασμένα για να διαχειριστούν αυτή την αλλαγή.

Παράλληλα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι τρόποι μέτρησης που χρησιμοποιούνταν για την αξιολόγηση του marketing αλλάζουν. Σχεδόν τα δύο τρίτα των διευθυντών marketing πιστεύουν ότι η απόδοση της επένδυσης στο marketing θα είναι το πρωταρχικό μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του τμήματος marketing έως το 2015. Αλλά ακόμη και μεταξύ των πλέον επιτυχημένων επιχειρήσεων, οι μισοί διευθυντές marketing αισθάνονται ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να παράσχουν αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία.

Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά τα ανώτερα στελέχη – υπεύθυνα για το ολοκληρωμένο marketing των προϊόντων, των υπηρεσιών και για τη φήμη των επωνυμιών των οργανισμών τους – δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή επιρροή σε βασικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη προϊόντων, η τιμολόγηση και η επιλογή δικτύων πωλήσεων.

Η έρευνα της IBM κατέδειξε ότι αν και το 82% των διευθυντών marketing σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διάρκεια των επόμενων τριών έως πέντε ετών, προς το παρόν μόνο το 26% παρακολουθεί ιστολόγια, το 42% παρακολουθεί αξιολογήσεις από τρίτους και το 48% παρακολουθεί αξιολογήσεις από καταναλωτές προκειμένου να βοηθηθεί στη διαμόρφωση των στρατηγικών marketing.