Συμφωνία συνεργασίας, με σκοπό την από κοινού αξιοποίηση των συστημάτων τους στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο εργάζονται και συνεργάζονται τα στελέχη γνώσης σήμερα συνήψαν οι IBM και Cisco.

Οι δύο εταιρείες αναμένεται να αναπτύξουν μια σουίτα εργαλείων και εφαρμογών για τον χώρο εργασίας που θα βασίζονται στο cloud και θα εμπεριέχουν στοιχεία και χαρακτηριστικά από το IBM Watson. Με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία συνεργασίας, οι πλατφόρμες συνεργατικότητας Cisco Spark και WebEx θα ενσωματωθούν με τις λύσεις cloud collaboration της IBM, συμπεριλαμβανομένων των Verse και Connections,  ενώ παράλληλα θα υποστηρίζονται από τις δυνατότητες cognitive computing της “Μεγάλης Γαλάζιας”. Οι δύο πλευρές αποσκοπούν στο να απλοποιήσουν περαιτέρω την εργασία των στελεχών, συνδυάζοντας προηγμένα analytics της IBM, Watson καθώς επίσης email και social προσφορές με τις λύσεις συνεργατικότητας της Cisco, συμπεριλαμβανομένων του business messaging και των εταιρικών συναντήσεων.