Η IBM γνωστοποίησε τα αποτελέσματα μιας σημαντικής νέας έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.900 Οικονομικοί Διευθυντές (CFO) και υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη, από 81 χώρες και 35 κλάδους από όλο τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη παγκόσμια έρευνα επισημαίνει ότι πάνω από το 60% των Οικονομικών Διευθυντών σχεδιάζουν να προβούν σε  σημαντικές αλλαγές για να ανταποκριθούν στο νέο οικονομικό κλίμα. Οι Οικονομικοί Διευθυντές και τα υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη θεωρούν ότι η ήδη μεγάλη πίεση που ασκείται σε τρία μέτωπα -στον περιορισμό του κόστους, στην ταχύτερη και πιο σωστή λήψη αποφάσεων και στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας στους εξωτερικούς φορείς- θα αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη τριετία. Η έρευνα της IBM καλύπτει το μεγαλύτερο δείγμα απόψεων των Οικονομικών Διευθυντών στη χειρότερη οικονομική συγκυρία εδώ και δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της γενικής απαίτησης για αλλαγές, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατέταξαν στην πρώτη θέση την «εισήγηση προτάσεων για τον καθορισμό της στρατηγικής της επιχείρησης» ως το πιο σημαντικό παράγοντα. Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι η μείωση του κόστους δεν βρισκόταν στην κορυφή της ατζέντας των Οικονομικών Διευθυντών. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο κενό στην αποτελεσματικότητα, καθώς μόνο το 50% των ερωτηθέντων είχαν την αίσθηση ότι οι Οικονομικές Διευθύνσεις τους είναι σήμερα αποτελεσματικές στο να προσφέρουν την απαραίτητη επιχειρηματική πληροφόρηση για την υποστήριξη των ευρύτερων προτεραιοτήτων της επιχείρησης. Για πρόσβαση σε όλα τα ευρήματα της έρευνας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ibm.com/cfostudy.