Σύμφωνα με νέα, σημαντική έρευνα της ΙΒΜ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 Διευθύνοντες Σύμβουλοι από 60 χώρες και 33 κλάδους από όλο τον κόσμο, οι CΕΟs πιστεύουν ότι – περισσότερο και από την προσήλωση σε αρχές, τη διαχειριστική πειθαρχία, την ακεραιότητα ή ακόμη και το όραμα – η επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων, σε ένα όλο και πιο σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον, απαιτεί δημιουργικότητα.

Με βάση κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη και συμβούλους του τομέα των ΙΒΜ Global Business Services, λιγότερο από το ήμισυ των Διευθυνόντων Συμβούλων παγκοσμίως πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι επαρκώς προετοιμασμένες για να διαχειριστούν το ιδιαίτερα ευμετάβλητο και  αυξανόμενα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι αντιμέτωποι με μαζικές αλλαγές – νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις, αλλαγές σε διεθνή κέντρα οικονομικής δύναμης, επιταχυνόμενες μεταβολές στους κλάδους οικονομίας, αυξανόμενος όγκος δεδομένων, ραγδαία εξελισσόμενες προτιμήσεις πελατών – οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, μπορούν να ξεπερασθούν με την εμφύσηση δημιουργικότητας σε έναν  οργανισμό.

Περισσότεροι από το 60% των CΕΟs πιστεύουν ότι ο μετασχηματισμός των κλάδων οικονομίας αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιδείνωση της υπάρχουσας αβεβαιότητας, και τα ευρήματα αποκαλύπτουν την ανάγκη για την εύρεση καινοτόμων τρόπων αναφορικά με τη διαχείριση της δομής μιας επιχείρησης, των οικονομικών θεμάτων, των ανθρώπων και της στρατηγικής.

Επίσης, για πρώτη φορά, η έρευνα αποκάλυψε μεγάλες αποκλίσεις στους στρατηγικούς προβληματισμούς και τις προτεραιότητες μεταξύ των CΕΟs στην Ασία, την Ιαπωνία, την Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική – είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τόσο σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών σε αυτή τη διετή έρευνα με αποδέκτες επικεφαλής επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.