Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της IBM (Building trust in government: Exploring the potential of blockchains), στην οποία συμμετείχαν 200 κυβερνητικοί αξιωματούχοι από 16 χώρες, η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει το Blockchain στο Δημόσιο Τομέα.

Σχεδόν το 14% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι θα προβεί σε μια πρακτική εφαρμογή του Blockchain φέτος, ενώ το 48% δήλωσε ότι σκέφτεται να αξιοποιήσει πρακτικά το Blockchain έως το 2020. Το υπόλοιπο 38% ανέφερε ότι θα περιμένει μέχρι το 2020 για να αξιολογήσει τα πιθανά σενάρια χρήσης του. Όπως καταγράφει, επίσης, η έρευνα της IBM, 9 στους 10 κυβερνητικούς οργανισμούς σκοπεύουν να επενδύσουν στο Blockchain έως το 2018, αξιοποιώντας το για χρηματoοικονομικές συναλλαγές, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και συμβάσεων, όπως και για την κανονιστική συμμόρφωση.