Η IBM παρουσίασε ένα νέο χαρτοφυλάκιο λογισμικού αποθήκευσης, το IBM Spectrum Storage, που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες στην αποθήκευση δεδομένων, αλλάζοντας τα economics της αποθήκευσης με ένα «στρώμα» έξυπνου λογισμικού.

Το IBM Spectrum Storage δημιουργεί ένα αποδοτικό “data footprint” που αποθηκεύει δυναμικά όλα τα δεδομένα στο βέλτιστο κόστος, βοηθώντας έτσι την μεγιστοποίηση της απόδοσης και διασφαλίζοντας την ασφάλεια. Το IBM Spectrum Storage ενσωματώνει περισσότερες από 700 ευρεσιτεχνίες της εταιρείες και έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πελάτες να μεταβούν σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο hybrid cloud μέσω διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων όπου και όπως αυτοί θέλουν, άμεσα και από ένα μόνο dashboard. Παράλληλα, η IBM ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 1 δις. δολ. στο χαρτοφυλάκιο λογισμικού αποθήκευσης τα επόμενα πέντε χρόνια.