Οι τελευταίες μεταβολές και οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου αναφέρονται στη μελέτη «Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

Η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας απαρτίζεται από μικρό αριθμό εταιρειών (αντιπροσώπων / εισαγωγέων). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παραγωγικές μονάδες συσκευών κινητής τηλεφωνίας, οι δε πολυεθνικές εταιρείες (κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας), είτε διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω θυγατρικών εταιρειών, είτε μέσω τρίτων εταιρειών οι οποίες λειτουργούν ως αντιπρόσωποί τους.

Η ζήτηση για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας έχει άμεση σχέση με την καταναλωτική τηλεπικοινωνιακή ανάγκη και κατ’ επέκταση με τις σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα. Το δίκτυο λιανικής πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: To δίκτυο λιανικής των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς) και το δίκτυο λιανικής των αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η εξέλιξη της εγχώριας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας την περίοδο 2007-2009 (σε αξία πωλήσεων) ήταν ελαφρώς ανοδική, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%. Ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων (σε τεμάχια) την ίδια περίοδο ήταν υψηλότερος (3,3%). Από το 2009 και μετά, παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για «έξυπνα κινητά» (smartphones), καθώς στο καταναλωτικό κοινό έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες των εν λόγω κινητών.