Παρουσιάστηκε σήμερα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) και την Icap Group, η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για την κοινωνικοοικονομική αποτίμηση του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία της μελέτης παρουσίασαν ο Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ο Βασίλης Ρεγκούζας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Τομέα Συμβούλων Επιχειρήσεων Icap Group, η Λίνα Σάρι, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TNS Icap και ο Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, σε εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Από τα συμπεράσματα της μελέτης, προκύπτει ότι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (168% στο τέλος του 2008) είναι η δεύτερη υψηλότερη πανευρωπαϊκά, ενώ η χώρα παρουσιάζει υστέρηση στην ανάπτυξη και χρήση υπηρεσιών 3G. Η συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική οικονομία αξιολογήθηκε ως  ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει δημιουργήσει 92.000 θέσεις εργασίας, και το 2007 συμμετείχε στο ΑΕΠ με ποσοστό που προσεγγίζει το 2%, έναντι 1,3% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.