Σύμφωνα με την Κλαδική Μελέτη που πρόσφατα εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε. για τις Αλυσίδες Καταστημάτων Πολυμέσων και Κινητής Τηλεφωνίας, η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, ο οποίος εστιάζεται σε διάφορα επίπεδα (τιμολογιακή πολιτική, πιστωτικές διευκολύνσεις, γεωγραφική επέκταση, διαφημιστική προβολή κλπ).

Σημειώνεται ότι στον ευρύτερο κλάδο των προϊόντων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται κυρίως τρεις κατηγορίες δικτύων πώλησης: οι αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας, οι αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων πληροφορικής καθώς και οι αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρικών –ηλεκτρονικών ειδών. Χαρακτηριστικό του κλάδου, είναι η έντονη γεωγραφική εξάπλωση των αλυσίδων καταστημάτων. Η ταχεία ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεών τους, έχει ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη καταστημάτων διαφορετικών εταιρειών σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, σε εμπορικές περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, με άμεση απόρροια την εμφάνιση έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών.

Η πρακτική της δικαιόχρησης του εμπορικού σήματος (franchising) αποτελεί την κύρια μέθοδο επέκτασης των δικτύων πωλήσεων των περισσοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου. Βάσει έρευνας, 25 περίπου επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων συγκεντρώνουν αριθμό καταστημάτων λίγο πάνω από 2.800. Ειδικότερα, τα καταστήματα με προϊόντα κινητής/σταθερής τηλεφωνίας ξεπερνούν τα 1.800, αναπτυσσόμενα κυρίως με τη μέθοδο franchising από τις ίδιες τις εταιρείες-παρόχους σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας (με τουλάχιστον 5 καταστήματα τα οποία λειτουργούν «κάτω» από το ίδιο εμπορικό σήμα) παρουσίασαν ανοδική πορεία την περίοδο 2002-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12%. Το 2009, ωστόσο, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,8%.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις μόνο μέσω των δικτύων καταστημάτων πολυμέσων (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή οι πωλήσεις των εταιρειών-παρόχων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας) σημείωσαν πτώση περίπου 2%, το 2009.