Πέντε κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Κοινοπραξίας ICASI για την Πρόοδο της Ασφάλειας στο Internet (ICASI), μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που θα βελτιώσει την παγκόσμια ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων προωθώντας καινοτόμες λύσεις ασφάλειας.

Η ICASI ιδρύθηκε από τις Cisco, ΙΒΜ, Intel Corporation, Juniper Networks και Microsoft Corporation και αποτελεί το forum για εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο που έχουν δεσμευτεί στο να αντιμετωπίζουν πολύπλοκες απειλές ασφάλειας των προϊόντων καθώς και για την καλύτερη προστασία των σημαντικών υποδομών πληροφορικής.

Η ICASI δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες πληροφορικής να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των απειλών ασφάλειας.