Το ICLEI Action Fund θα χορηγήσει 1 εκατομμύριο ευρώ σε τρία έργα στις ελληνικές πόλεις Αθήνα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη και Θεσσαλονίκη, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές δεδομένων και τεχνολογίες για την υλοποίηση συμπεριληπτικών δράσεων για το κλίμα.

Πιο αναλυτικά τα έργα DRYARDS (Αθήνα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη) Με επικεφαλής το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), αυτό το πρόγραμμα θα αναπτύξει το DRYADS, μια προηγμένη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένη για τον έγκαιρο εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνου των δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Athens Energy Portal (Αθήνα) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ηγείται ενός έργου για την ίδρυση του Athens Energy Portal, που στοχεύει στη στήριξη νοικοκυριών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας και στην προώθηση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

MOBILAIR (Θεσσαλονίκη) Το EKETA πρωτοστατεί σε μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των προκλήσεων των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με ΑΙ για κινητά που προωθεί φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές αστικής μετακίνησης.