Σημαντική κάμψη σημείωσαν οι παραγγελίες για smartwatches κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, οι οποίες έφτασαν τα 2,7 εκατομμύρια, από 5,6 εκατομμύρια που ήταν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Η υπολογίσιμη μείωση κατά 51,6% φανερώνει τόσο τις «παιδικές ασθένειες» των προμηθευτών όσον αφορά τη στρατηγική τους σχετικά με τα smartwatches, όσο και την ασάφεια γύρω από το unique selling proposition των εν λόγω συσκευών. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι τα νούμερα στο Q3 2015 ήταν διογκωμένα, καθώς ήταν το τρίμηνο της διάθεσης του Apple Watch στη λιανική, ενώ τα μεγέθη από παραγγελίες του Apple Watch 2 αφορούν μόνο στις τελευταίες δύο εβδομάδες του Q3 2016.