Παραπάνω από 130 δις δολάρια θα είναι η ΙΤ δαπάνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι το 2020, σύμφωνα με το Western Europe SMB IT Spending Forecast, 2016–2020 της IDC.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το ένα τρίτο της IT αγοράς για τη Δυτική Ευρώπη. Κατά την IDC, το 2017, η δαπάνη θα φτάσει στο ναδίρ της καθοδικής της τάση, και μετά αναμένεται μια αργή ανάπτυξη. Οι επενδύσεις σε παραδοσιακές υποδομές ΙΤ εμφανίζουν αργό ρυθμό ανάπτυξης, όμως οι καινοτόμες τεχνολογίες, όπως Internet of Things, robotics και 3D printing θα αποτελέσουν καταλύτη για την αύξηση της ΙΤ δαπάνης. Οι μικρές επιχειρήσεις (10-99 άτομα προσωπικό) εμφανίζουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, με CAGR της τάξης του 1,7%, για την περίοδο 2015-2020, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον αδύναμο κρίκο, καθώς διαθέτουν τα μικρότερα κονδύλια για επένδυση.