Σημαντικά βελτιωμένη ήταν η απόδοση της παγκόσμιας αγοράς συσκευών IT Security για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με το Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker της IDC.

Η ανάπτυξη ήταν εμφανής τόσο σε όρους κύκλου εργασιών προμηθευτών, όσο και σε παραγγελίες συσκευών: σε ετήσια βάση, τα έσοδα των security appliance vendors διεθνώς αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ οι παραγγελίες έφτασαν τις 659.305 μονάδες (αυξημένες κατά 15,2%). Καταλύτης της επέκτασης της αγοράς ήταν ο «κλάδος» Unified Threat Management, ο οποίος σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 13,4%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έσοδα 1,35 δισ. δολάρια για τους UTM προμηθευτές. Κατά 4,9% και 4,8% «έτρεξαν» οι κλάδοι Content Management και Intrusion Detection and Prevention (IDP) αντίστοιχα. Αντίθετα, κάμψη εμφανίζουν τα Firewalls και VPNs, με ποσοστά μείωσης 6,7% και 14,6% αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά IT Security συσκευών, με 41% μερίδιο αφοράς. Η Δυτική Ευρώπη «δημιουργεί» το 20% των εσόδων παγκοσμίως και ο ρυθμός ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή υπολογίζεται στο 5,9%. Σύμφωνα πάντως με την IDC, οι UTM συσκευές είναι η μόνη κατηγορία με βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.