Ως αγορά υψηλής προτεραιότητας για το IT χαρακτηρίζονται τα tablets, στην έρευνα “Tablet in Enterprise 2.0 — The Large Opportunity” της IDC, η οποία πραγματοποιήθηκε σε Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Σουηδία.

Μάλιστα, η αγορά tablets συγκαταλέγεται στις 3 κορυφαίες επιλογές αγοράς εξοπλισμού στην εκπαίδευση, στον ξενοδοχειακό κλάδο, στον κυβερνητικό τομέα και στις μεταφορές. Η έρευνα της IDC αποκαλύπτει ότι το 60% των οργανισμών στην Ευρώπη βλέπουν τα tablets ως ακρογωνιαίο λίθο της mobility στρατηγικής τους, ενώ παραπάνω από τα δύο τρίτα αυτών σκοπεύουν να προμηθευτούν detachable ή slates σύντομα, κάτι που συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης των tablets στην αγορά, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Η IDC επισημαίνει ότι οι οργανισμοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε στάδιο ωριμότητας σε οτι αφορά τη χρήση tablets και εστιάζουν στις εφαρμογές και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τα tablets για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά και να καθοδηγήσουν τις digital transformation στρατηγικές τους.