Τα 188 δις δολάρια θα φτάσει η παγκόσμια δαπάνη για robotics και σχετικές υπηρεσίες μέχρι το 2020, σύμφωνα με το Worldwide Commercial Robotics Spending Guide της IDC.

Για το 2016, η δαπάνη υπολογίζεται στα 91,5 δις δολάρια, ως εκ τούτου, η επένδυση στα robotics θα υπερδιπλασιαστεί, σε χρονικό ορίζοντα 4 ετών. Οι τομείς της βιομηχανίας και μεταποίησης είναι, και θα συνεχίσουν να είναι οι κλάδοι που αξιοποιούν περισσότερο τα robotics, με συνολικό μερίδιο δαπάνης 59% για το 2016. Ωστόσο, οι κλάδοι της υγείας, του λιανεμπορίου και των καταναλωτικών αγαθών θα είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι τομείς, για το διάστημα 2015-2020, με ιδιαίτερη έμφαση στo cross industry robotics – πχ. χρήση robots για διαχείριση αποθηκών. Με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς αναμένεται να αυξηθεί η δαπάνη για drones και το σχετικό hardware, με την επένδυση να αγγίζει τα 20 δις δολάρια παγκοσμίως, μέχρι το 2020. Η αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της παγκόσμιας δαπάνης για robotics και η περιοχή ΕΜΕΑ είναι η δεύτερη τη τάξει αγορά.