Η παγκόσμια αγορά παρουσιάζει μια μικρή αύξηση σε όγκο για το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο το 2011, της τάξης του 2,3% σύμφωνα με την τριμηνιαία καταγραφή της IDC.

Τα αποτελέσματα είναι ελαφρά καλύτερα σε σχέση με τις προβλέψεις της IDC που περίμενε μια μείωση της τάξης του 0,9% κυρίως λόγω των προβλημάτων στη διάθεση των σκληρών δίσκων, όπως και στη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τον ανταγωνισμό από άλλες συσκευές.

Η διάθεση των σκληρών δίσκων παρέμεινε ένα από τα βασικότερα εμπόδια για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τριμήνου, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές είχαν σαφώς πιο εύκολη πρόσβαση σε drives σε σχέση με τους πελάτες στο retail και το κανάλι διανομής.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές κατάφεραν να διατηρήσουν τις πωλήσεις, με σωστή διαχείριση του inventory τους και απορροφώντας σε πολλές περιπτώσεις τις αυξήσεις των τιμών. Ειδικότερα για την περιοχή EMEA, τα αποτελέσματα ήταν θετικά γυρνώντας σε θετικό πρόσημο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε γενικές γραμμές πάντως τόσο οι ώριμες όσο και οι αναδυόμενες αγορές έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, τα οποία προήλθαν κυρίως από τις πωλήσεις των φορητών υπολογιστών.

 Κατασκευαστής  Πωλήσεις 1Q/2012  Μερίδιο 1Q/2012  Πωλήσεις 1Q/2011  Μερίδιο 1Q/2012   Μεταβολή 
 HP  15.714   18,0%  15.229   17,9%  3,2%
 Lenovo  11.703   13,4%  8.143   9,6%  43,7%
 Dell   10.122   11,6%  10.338   12,1%  -2,1%
 Acer Group   8.622    9,9%  8.953   10,5%  -3,7%
 ASUS  5.260   6,0%  4.310   5,1%  22,0%
 Λοιποί κατασκευαστές    35.691   41,0%  38.164   44,8%  -6,5%
 Σύνολο   87.111   100,0%  85.137  100,0%  2,3%