Οι δαπάνες παγκοσμίως σε security hardware, software και υπηρεσίες θα καταγράψουν ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 9,6% το χρονικό διάστημα 2016-2021, αγγίζοντας τα 120 δισ. δολάρια το 2021, σύμφωνα με τη μελέτη “Worldwide Semiannual Security Spending Guide” της IDC.

Μερικά ακόμα αξιοσημείωτα συμπεράσματα της μελέτης:
– Τα Managed Security Services (15,3 δισ. δολάρια) και τα Integration Services (12,5 δισ. δολάρια) θα συγκεντρώσουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην κατηγορία των security services. Επιπλέον, τα Managed Security Services θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (14,3% CAGR) σε όλες τις κατηγορίες, με τις υποδομές να αποτελούν το ταχύτερο αναπτυσσόμενο τομέα ασφάλειας (11,8%).
– Οι δαπάνες που εστιάζουν στην endpoint προστασία, στο identity and access management (IAM) και στο vulnerability management, θα συγκεντρώσουν πάνω από το 75% των δαπανών σε security software φέτος.
– Οι δαπάνες security για τον κυβερνητικό/δημόσιο τομέα αναμένεται να καταγράψουν ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10,9% για την προβλεπόμενη πενταετία. Παράλληλα, οι δαπάνες του τραπεζικού τομέα στο security θα κινηθούν με 10,7% μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης.
– Οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (με πάνω από 500 υπαλλήλους) θα είναι υπεύθυνες για σχεδόν τα 2/3 των δαπανών στο security την προβλεπόμενη περίοδο. Επιπλέον, οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (με πάνω από 1.000 υπαλλήλους) αναμένεται να ξοδέψουν πάνω από 50 δισ. δολάρια στο security μέσα στο 2019.

H ΙDC εκτιμά, τέλος, ότι οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς security: το εξελισσόμενο τοπίο απειλών, η αυξανόμενη πίεση ένεκα των κανονιστικών ρυθμίσεων και οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.