Στα 2,6 δις δολάρια υπολογίζονται τα έσοδα των προμηθευτών converged systems διεθνώς, για το τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με το Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker της IDC.

Τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αγορά «κατανάλωσε» 1,4 exabytes νέου storage capacity –δηλαδή 12,5% μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με το Q3 2015. Για την IDC, η κατηγορία των converged systems περιλαμβάνει τέσσερα πεδία:  integrated infrastructure, certified reference systems, integrated platforms και hyperconverged systems. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην αλματώδη ανάπτυξη των hyperconverged systems (των συστημάτων που συνδυάζουν core storage και υπολογιστική λειτουργικότητα σε μια εξελιγμένη virtualized λύση) κατά 104,3% σε σχέση με το Q3 2015. Αντίθετα, τα έσοδα από πωλήσεις certified reference systems μειώθηκαν κατά 26,7%, σε YoY βάση. Κατά 9,7% μειωμένα ήταν τα έσοδα των integrated platforms ενώ τάσεις σταθεροποίησης δείχνει το integrated infrastructure, με μείωση 1%.  Η Dell Τechnologies είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής σε integrated infrastructure και certified reference systems  για το Q3 2016 (με μερίδιο εσόδων 49.4%) και η Oracle κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων (45,8%) στο πεδίο των integrated platforms, για την ίδια περίοδο.