Το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο τζίρος των gaming PCs και notebooks στην περιοχή ΕΜΕΑ μπορεί να μειώθηκε κατά 1,2% (στα 1,9 εκατ. συσκευές), ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν ότι φέτος η αγορά θα αναπτυχθεί κατά 1,5% συνολικά. Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, σχεδόν 8,6 εκατ. υπολογιστές gaming θα φύγουν φέτος από τα ράφια των καταστημάτων. Στην πρόβλεψη που κάνουν σε επίπεδο τετραετίας, οι συντάκτες της μελέτης εκτιμούν ότι έως το 2023, ο τζίρος της αγοράς θα αγγίξει τα 11,1 εκατ. συσκευές, με το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να πλησιάζει το 6,8%.

Μέχρι τα τέλη του έτους η IDC προβλέπει μια αναζωογόνηση της αγοράς gaming και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για όλες τις χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς θα παίξει το mobile gaming. Όσον αφορά τα gaming notebooks, η μέση ετήσια ανάπτυξη αυτής της αγοράς θα αγγίξει το 8,6%, με το ποσοστό του mobile σε όλους τους υπολογιστές gaming να αυξάνεται από το τωρινό 66% σε πάνω από 74% το 2023. Αντιθέτως, για την αγορά των gaming PCs οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, χωρίς ενδείξεις ανάπτυξης.