Οι δαπάνες παγκοσ6μίως για την επαυξημένη (ΑR, Augmented Reality) και την εικονική πραγματικότητα (VR, Virtual Reality) θα κινηθούν ισχυρά ανοδικά σύμφωνα με τους αναλυτές της IDC, οι οποίοι προβλέπουν έσοδα της τάξης των 160 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Για το τρέχον έτος η IDC κάνει λόγο για έναν τζίρο της τάξης των 16,8 δισ. δολαρίων για την αγορά AR και VR, με το μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να πλησιάζει σχεδόν το 80%. Το hardware θα απορροφήσει περισσότερο από το ήμισυ όλων των δαπανών σε AR/VR, με το λογισμικό και τις υπηρεσίες να ακολουθούν. Οι επενδύσεις που θα γίνουν από τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο σε αυτήν την αγορά θα επιταχύνουν σημαντικά την ανάπτυξή της, περισσότερο, δε, στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τις υποδομές.