Παρά το γεγονός ότι το 95% των CIO αναμένουν αύξηση των κυβερνοαπειλών τα επόμενα τρία χρόνια, μόνο το 65% των οργανισμών διαθέτουν εμπειρογνώμονα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με την έρευνα CIO Agenda 2018 της Gartner.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι οι προκλήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεχίζουν να πλήττουν οργανισμούς που είναι σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, με την έλλειψη στελέχωσης στην ψηφιακή ασφάλεια να θεωρείται κορυφαίος αναστολέας της καινοτομίας. Η έρευνα CIO Agenda της Gartner για το 2018, συγκέντρωσε στοιχεία από 3.160 ερωτηθέντες CIO σε 98 χώρες και σε μεγάλες βιομηχανίες, που αντιπροσωπεύουν περίπου 13 τρισ. δολάρια σε προϋπολογισμό εσόδων / δημόσιου τομέα και 277 δισ. δολάρια σε δαπάνες Πληροφορικής.

Η έρευνα δείχνει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παραμένει πηγή ανησυχίας για τους οργανισμούς. Πολλοί εγκληματίες του κυβερνοχώρου δεν λειτουργούν μόνο με τρόπους που οι οργανώσεις αγωνίζονται να προβλέψουν, αλλά επιδεικνύουν ετοιμότητα στο να προσαρμοστούν στα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, σύμφωνα με την Gartner. Το 35% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ο οργανισμός τους έχει ήδη επενδύσει και αναπτύξει κάποια πτυχή της ψηφιακής ασφάλειας, ενώ ένα επιπλέον 36% πειραματίζεται ενεργά ή σχεδιάζει να εφαρμόσει βραχυπρόθεσμα μέτρα. Η Gartner προβλέπει, επίσης, ότι το 60% των προϋπολογισμών ασφαλείας θα μπορεί να υποστηρίξει δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης σε συμβάντα μέχρι το 2020.