Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ της Κίνας και των HΠΑ, όπως και η επιβράδυνση στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, επιδρούν αρνητικά στις προοπτικές για τις επενδύσεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Παρόλο αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συνεχίζει να συμβάλει σε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ. Πολλές επιχειρήσεις θα εξετάσουν με πολύ προσοχή τις επενδύσεις τους στην αγορά ΤΠΕ τα επόμενα πέντε χρόνια, ένεκα της επιβραδυνόμενης οικονομίας. Εκτός αυτού ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα. H IDC εκτιμά σε πρόσφατη μελέτη της ότι οι δαπάνες παγκοσμίως σε hardware, software, υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες θα αυξηθούν έως το 2022 στα 4,6 τρισ. δολάρια περίπου, με τη μέση ετήσια ανάπτυξη της αγοράς να κινείται στο 4% κατά μέσο όρο.

Οι περισσότερες δαπάνες στις τεχνολογίες ΤΠΕ το 2022 θα γίνονται από τις επιχειρήσεις (63,5% ή 2,9 τρισ. δολάρια), ενώ στο καταναλωτικό κομμάτι αντιστοιχεί το 36,5% (1,7 τρισ. δολάρια). Η ανάπτυξη της καταναλωτικής αγοράς θα περιοριστεί ένεκα του αυξανόμενου κορεσμού της αγοράς smartphones και tablets, όπως και από τον περιορισμό των κρατικών δαπανών.

Η IDC θεωρεί ότι η ανάπτυξη θα έλθει από την περιοχή των “Professional Services» (+7%), με τους cloud και digital service providers να αποσπούν ταχύτατα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών. Άλλες ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές περιλαμβάνουν τα μέσα (+6%), τις τράπεζες (+5%), το λιανικό εμπόριο (+5%) και τη βιομηχανία (+5%), ενώ σε σαφώς αργότερους ρυθμούς ανάπτυξης θα κινηθούν οι κατασκευαστικές εταιρείες, το χονδρεμπόριο και το Δημόσιο.