Όσοι επένδυσαν τα περασμένα τρία χρόνια σε δράσεις ψηφιοποίησης, μπορούν ήδη να γευτούν τους πρώτους καρπούς των επενδύσεών τους, απολαμβάνοντας ταχύτερη ανάπτυξη των πωλήσεών τους και περισσότερα κέρδη, όπως σημειώνει η IDC σε πρόσφατη μελέτη της.

Έτσι, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Έως το τέλος του έτους οι δαπάνες παγκοσμίως για δράσεις digital transformation θα αγγίξουν σχεδόν τα 1,2 τρισ. δολάρια (+17,9% σε σχέση με το πέρσι). Οι επενδύσεις σε hardware και υπηρεσίες θα συνδράμουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, σε περισσότερο από τα ? των δαπανών ψηφιακού μετασχηματισμού που θα γίνουν το 2019. Όσον αφορά ειδικότερα το hardware οι επενδύσεις θα διοχετευτούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως είναι το enterprise hardware, τα Personal Devices και οι υποδομές IaaS.

Στον τομέα των services θα δαπανηθούν 154 δισ. δολάρια για υπηρεσίες ΙΤ και σχεδόν 102 δισ. δολάρια για υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Στο software οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν φέτος σε δράσεις ψηφιοποίησης σχεδόν 253 δισ. δολάρια. Η IDC εκτιμά, επίσης, ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα δαπανηθούν συνολικά έξι τρισ. δολάρια σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Μεγάλη ανάπτυξη, σύμφωνα με την IDC, θα σημειωθεί στις περιοχές των virtualized labs, του digital visualization (με 53,2% μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης) και του Augmented Design Management (με 43,9% μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης). Σχεδόν το ένα τρίτο των επενδύσεων θα γίνει στις ΗΠΑ, η Κίνα θα συγκεντρώσει το ένα πέμπτο των δαπανών, ενώ οι δράσεις ψηφιοποίησης στη Δ. Ευρώπη θα καταλάβουν το 19,9% του συνόλου.